VKS đề nghị “bác” kháng cáo của Vũ “nhôm”, 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an và thuộc cấp

Sáng 12-6, TAND Cấp cao đã tiếp tục phiên xe’t x,ử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cùng 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an trong v.ụ a’n thâu tóm nhà đất c.ô.ng sản ở TP HCM và Đà Nẵng. Trong s.á.ng nay, VKSND Cấp cao đã phản hồi về những kháng cáo của b.ị c.áo.

Loading...

VKSND đề nghị không chấp nhận kháng cáo của 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an – Ảnh chụp qua màn hình
Theo đại diện VKSND Cấp cao, đối với cựu thứ trưởng Bùi Văn Thành, kết quả điều tra cơ quan điều tra đã chứng minh rõ hành vi phạm tội của b.ị c.áo, tại phiên toà sơ thẩm b.ị c.áo Thành cũng nhận thức được sai phạm của m.ì.nh, có thái độ ăn năn hối lỗi. Tại phiên toà cấp phúc thẩm, b.ị c.áo cũng đã giao nộp tài liệu chứng minh b.ị c.áo có anh trai là l.i.ệ.t sĩ, đây cũng có thể là tình tiết giảm nhẹ.

Tuy nhiên, hành vi của b.ị c.áo gây ra là đặc biệt n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, gây bức xúc trong dư luận, gây giảm sút uy tín của ngành c.ô.ng an nhân dân. Toà án sơ thẩm đã xác định t.ộ.i d.a.n.h, khung hình phạt phù hợp với tính chất mức độ

Loading...

Bị cáo Trần Việt Tân trước tòa

Bị cáo có giữ nhiều chức vụ cao trong ngành c.ô.ng an, có nhiều thành tích trong c.ô.ng tác nhưng không giữ được phẩm chất của người làm lãnh đạo đã buông lỏng quản lý, gây ra hậu quả n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g. Vì vậy, b.ị c.áo cần phải có thời gian cải tạo, suy ngẫm và làm gương cho người khác. Mức án sơ thẩm đã tính đến nhiều tình tiết giảm nhẹ nên không có căn cứ để chấp nhận nội dung kháng cáo cho b.ị c.áo.

Xét kháng cáo của b.ị c.áo Trần Việt Tân, b.ị c.áo không chấp nhận pha’n quyê’t của cấp toà sơ thẩm về t.ộ.i d.a.n.h, khung hình phạt. Theo đại diện VKS, b.ị c.áo là người có chức vụ cao trong ngành c.ô.ng an, quản lý trực tiếp Tổng cục Tình báo (Tổng cục V), những văn bản b.ị c.áo phê chuẩn với danh nghĩa của Bộ Công an đã tạo điều kiện thuận lợi cho Vũ “nhôm” thâu tóm nhà đất c.ô.ng sản gây hậu quả đặc biệt n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, gây t.h.i.e.t h.a.i lớn cho nhà nước. Với mối q.u.a.n h.ệ ngược lại nêu trên, không thể nói b.ị c.áo không có trách nhiệm với sự việc.

Loading...

Cựu thứ trưởng Bùi Văn Thành trước tòa

Kết quả điều tra, kết quả từ phiên toà sơ thẩm cho thấy b.ị c.áo Trần Việt Tân đã ký những văn bản chỉ đạo Tổng cục V, không kiểm tra, gia’m sa’t c.h.ặ.t chẽ dẫn đến không kịp thời pha’t hiện, ngăn chặn hành vi phạm tội của b.ị c.áo Vũ, để Vũ “nhôm” lợi dụng danh nghĩa c.ô.ng ty bình phong và các văn bản của Bộ Công an thực hiện hành vi phạm tội như nêu trên. Việc đa’nh giá của b.ị c.áo đã có những chứng cứ được thu thập khách quan, phù hợp với quy định của pha’p luật, đủ căn cứ hành vi phạm tội của b.ị c.áo.

Trong phiên toà sơ thẩm đã ra pha’n quyê’t b.ị c.áo Trần Việt Tân tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g là có căn cứ và đúng pha’p luật. Tại phiên toà cấp phúc thẩm, b.ị c.áo Tân cũng không có kháng cáo vô tội mà chỉ xin giảm nhẹ hình phạt của b.ị c.áo. Tuy nhiên, b.ị c.áo không đưa ra được tình tiết và tài liệu nào mới giảm nhẹ hình phạt cho m.ì.nh. Toà cấp sơ thẩm đã pha’n quyê’t phù hợp với t.ộ.i d.a.n.h của b.ị c.áo, đã có tình tiết giảm nhẹ áp dụng cho b.ị c.áo. Vì vậy không căn cứ để thay đổi t.ộ.i d.a.n.h, hình phạt của b.ị c.áo Trần Việt Tân.

Loading...

Ngoài 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an, VKSND Cấp cao cũng không chấp nhận kháng cáo của b.ị c.áo Vũ “nhôm”; không chấp nhận kháng cáo của các b.ị c.áo Nguyễn Hữu Bách và Phan Hữu Tuấn; không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Với kháng cáo toàn bộ bản án của Vũ “nhôm”, VKS cho rằng hành vi phạm tội của b.ị c.áo đã rõ trong quá trình điều tra và xe’t x,ử tại phiên toà cấp sơ thẩm. Bị cáo được tuyển dụng làm tình báo, phó trưởng phòng nhưng lợi dụng c.ô.ng ty bình phong và các văn bản của Bộ Công an để trục lợi khi nhận quản lý, sử dụng 7 lô nhà đất, c.ô.ng sản không qua đấu giá, còn được giảm giá. Hành vi của b.ị c.áo là trái c.ô.ng vụ, trái quy định đất đai về đất c.ô.ng sản nhằm vụ lợi cá nhân.

Loading...

Nguyễn Hưởng

Loading...