Việt Nam thành điểm tập kê’t m.a tu.ý từ Tam Giác Vàng

Từ đầu năm 2019, liên tiếp các đường dây mua bán, vận chu.yển m.a t.úy với số lượng lớn đã bị l.ực lượ.ng chức nă.ng ph.át hiện tại miền Trung và TP HCM… Tổng lượng hàng th.u giữ tới trên 3 tấn MT đá, một tấ.n he.ro.in và hàng triệu viên m.a .tu.ý tổng hợp.

Nêu con số trên vào chiều 8/5 trong cuộc tọa đàm do Cổng thông tin điện tử Chính phủ t.ổ c.h.ức, đại tá Vũ Văn Hậu (Phó Cục Cảnh s.át đ.i.ều tr.a t.ội ph.ạ.m về m.a tú.y, Bộ Công an) cho hay đây là số lượ.ng lớn “chưa t.ừng có” tại Việt Nam.

Loading...

Đại tá Vũ Văn Hậu. Ảnh: Phạm Dự.

Hiện, nhiều đường dâ.y m.a t.u.ý quốc tế đã chọn Việt Nam là điểm trung chuyển. “Chúng tôi đủ hồ sơ chứ.ng minh số m.a tu.ý này được chuyển từ Tam Giác Vàng về để đưa đi nước thứ b.a t.iêu thụ”, ông Hậu nói.

M.a t.u.ý từ Tam Giác Vàng được đưa đến Là.o, sau đó vượt biên giới vào Việt Nam. “Hàng” sau khi được tập kết ở Việt Nam sẽ chia một số lượn.g n.hỏ tiêu thụ trong nước; còn lại phần lớn sẽ xuất đi các nước khác trên thế giới.

Theo ông Hậu, t.ộ.i ph.ạ.m m.a t.ú.y quốc tế chọn Việt Nam vì đường biên gi.ới dài, nhiều. cảng biển, giao thông kết nối nhanh với các nước. Tuy nhiên, Việt Nam chỉ là một mắt xích nhỏ trong đường d.ây bu.ôn m.a .tu.ý “c.ực k.h.ủng xu.yên thế giới”.

Loading...

Đồng quan điểm, đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Phó Cục Phòng ch.ố.ng m.a t.ú.y (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho rằng các tr.ù.m m.a t.ú.y chọn Việt Nam làm điểm trung chuyển còn do pha’t hiện có n.hững “l.ỗ h.ổ.ng” trong hải quan đường biển.

“Chúng thường trà tr.ộn m.a t.uý vào hàng rồi chuyển bằng con.ta.iner nên rất khó để lực lượng chức nă.ng k.iểm s.oát. Từng có 276 kg m.a t.uý lọt qua hải qu.an cảng Cát Lái (quận 2, TP HCM) để xuất đi Phil.ippines. Rất may công an đã kịp thời phối hợp với Philippines bắ.t g.iữ thà.n.h cô.ng”, ông Cảnh nói.

Ông Cảnh đ.á.nh g.iá Việt Nam đang phải chịu “á.p .l.ự.c” tiếp nhận m.a .tu.ý từ nước ngoài khi một năm khu vực Tam Giác Vàng sản xuất ra khoảng 250 tấn m.a tu.ý đá, 500 tấn MT, 3 tỷ viên m.a .tu.ý tổng hợp; bên cạnh đó nhu cầu trong nước cũng rất lớn.

Hiện, lực lượ.ng chức năng đã ki.ểm soát được tình hình sản xuất m.a t.uý nhỏ lẻ ở Việt Nam, không pha’t hiện cơ sở sản xuất lớn.

Loading...

Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh. Ảnh: Phạm Dự.

Theo đại tá Hậu, t.ộ.i ph.ạ.m. m.a t.u.ý là loại tộ.i p.hạ.m ẩn, liề.u lĩn.h và cực k.ỳ l.ưu .manh, sẵn sàng “.chiê’n đ.ấu số.ng còn” với cản.h s.át. Những tên đ.ầu x.ỏ bị b.ắ.t trong các chuy.ên á.n lớ.n vừa qua chủ yế.u là người Đài Loan, Trung Quốc… Còn tr.ù.m của cả đường dây l.ớn thì ở nước ngoài đ.i.ều h.à.nh, không phải là người Việt Nam nên việc b.ắ.t gi.ữ gặp nhiều khó khăn.

Cục C.ảnh s.át đi..ều t.r.a t.ộ.i ph.ạ.m về m.a tú.y (Bộ Công an) và Cục Phòng ch.ố.ng m.a t.ú.y và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đang triển k.hai nhiều đ.ợt t.ấn cô.ng trên tuyến biên giới Việt – Lào, phối hợp với các l.ực l.ượn.g của nhiều nước tr.iệ.t ph.á t.ội ph.ạ.m m.a tu.ý. Hai cục này quy.ết tâ.m không để Việt Nam dễ dàng trở thành điểm trung chuyển m.a t.u.ý.

Loading...

Mỗi năm, Việt Nam tri.ệt p.há trên 20.000 vụ MT, b.ắt hơ.n 30.000 người liên quan. Có lúc tạ.i các tr.ại giam đến 60% ph.ạm nh.ân là t.ội. ph.ạ.m m.a t.uý. Cả nước hiện có hơn 250.000 người n.g.h.i.ệ.n MT bị đưa vào hồ sơ quản lý, tuy nhiên con số thực tế lớn hơn gấp nhiều lần.

Bộ luật Hình sự 2015 có tới 13 điều quy định về các t.ộ.i p.h.ạm về liên qua.n đến m.a t.u.ý trong đó 9 điều có khu.ng hình p.h.ạt đến chu.ng th.ân hoặc t.ử h.ì.nh. “Người buôn bá.n từ 700g (tươ.ng đ.ương 2 bá.nh her.oin) sẽ bị ph.ạt t.ử hì.nh đã đủ để thấy m.ức ră.n đ.e n.ặng như thế nào”, đại tá Hậu nói.

(Theo VnExpress)

Loading...
Loading...