Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật 8 quân nhân

Chiều 25/11, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã chủ trì kỳ họp lần thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm tra của cơ quan thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ, kết luận những vi phạm của tổ chức đảng và cá nhân đảm bảo c.h.ặ.t chẽ, đúng quy định của Đảng và k.ỷ l.u.ậ.t quân đội.

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương cũng đã tiến hành bỏ phiếu đề nghị thi hành k.ỷ l.u.ậ.t về đảng đối với 1 tổ chức đảng và 6 đảng viên; đề nghị thi hành k.ỷ l.u.ậ.t đối với 8 quân nhân.

Kỳ họp 14 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Phát biểu tại kỳ họp, Đại tướng Lương Cường yêu cầu trong thời gian tới, thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương cần chủ động tham mưu cho thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện c.h.ặ.t chẽ công tác kiểm tra, gia’m sa’t thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ; kết luận sai phạm phải rõ ràng, minh bạch; x,ử lý phải công tâm, khách quan, k.ỷ l.u.ậ.t nghiêm minh, thuyết phục.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương cũng đề nghị thường xuyên tổ chức kiểm tra, gia’m sa’t việc thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trước đó như VietnamFiance đã thông tin, tại kỳ họp lần thứ 13, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã quyê’t định khai trừ 5 đảng viên; tước danh hiệu quân nhân với 7 trường hợp; giáng cấp bậc quân hàm 2 trường hợp; cách tất cả các chức vụ 1 trường hợp.

Loading...