Thủ tướng quyết định xuất cấp hơn 1.400 tấn gạo cứu đói cho Quảng Bình và Quảng Trị

Thủ tướng Chính phủ xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị cứu đói nhân dân mùa giáp hạt 2020.

Người dân 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sẽ được hỗ trợ hơn 1.400 tấn gạo cứu đói. Ảnh: CĐ.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền gần 1.440 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị để cứu đói trong thời gian giáp hạt 2020.

Cụ thể, tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ hơn 856 tấn gạo; tỉnh Quảng Trị được hỗ trợ gần 584 tấn gạo.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. UBND các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Theo Báo Nông Nghiệp Việt Nam

https://nongnghiep. vn/xuat-cap-hon-1400-tan-gao-cuu-doi-cho-quang-binh-va-quang-tri-d265082.html

Quảng Bình hỗ trợ 148 tỷ đồng cho hơn 143 nghìn người khó khăn do Covid-19

Ngày 23-5, các địa phương trong tỉnh Quảng Bình tiến hành cấp phát tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP. Có ba nhóm đối tượng là người có công; người đang hưởng trợ cấp xã hội; hộ nghèo và cận nghèo được nhận hỗ trợ trước.

Cấp phát tiền hỗ trợ cho người khó khăn tại phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới.

Theo đó, do quá trình rà soát, điều tra, lập danh sách bẩy nhóm hộ gặp một số khó khăn và địa phương thiếu nguồn kinh phí hỗ trợ nên tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các địa phương trước mắt ưu tiên cấp phát tiền hỗ trợ cho ba nhóm: người có công; người đang hưởng trợ cấp xã hội; hộ nghèo và cận nghèo với 143.323 người, số tiền hỗ trợ là 148 tỷ đồng.

Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội Quảng Bình, do người dân thuộc các nhóm đối tượng còn lại đông, số tiền hỗ trợ lại khá lớn, trong khi nguồn ngân sách tỉnh không đáp ứng được nên địa phương tiến hành rà soát, điều tra, lập danh sách hỗ trợ các nhóm đối tượng còn lại rồi báo cáo Chính phủ hỗ trợ kinh phí để cấp phát cho các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo Báo Nhân Dân

https://www.nhandan.com. vn/xahoi/item/44580002-quang-binh-ho-tro-148-t%E1%BB%B7-d%C3%B2ng-cho-hon-143-ngh%C3%ACn-ngu%C3%B2i-kho-khan-do-covid-19.html

Loading...