Thanh niên trong đường dây

Theo vị lãnh đạo xã Hùng An, kinh tế nhà hai thanh niên này tương đối ổn định. Bố mẹ Tân và Nhâm mở cửa hàng kinh doanh gỗ và xây dựng được ngôi nhà hai tầng

Loading...