Thanh Hoá tiếp tục dẫn đầu về vận động thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có 59 tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài đã được cấp giấy đăng ký hoạt động và đang thực hiện 49 chương trình, dự án viện trợ, giá trị giải ngân năm 2019 đạt hơn 7 triệu USD và tổng số lượt người hưởng lợi khoảng 1,7 triệu lượt người. Tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu về vận động thu hút viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài.

Các chương trình, dự án viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội địa phương và đã góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo, phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu… Công tác quản lý hoạt động của các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài được thực hiện theo đúng quy định, không để ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong năm, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã phối hợp đón tiếp và làm việc với 61 đoàn/571 lượt người từ các Tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài đến thăm, làm việc, khảo sát và triển khai chương trình, dự án viện trợ tại địa phương; tổ chức 43 chuyến đi làm việc xúc tiến, kiểm tra tiến độ, chất lượng các chương trình, dự án viện trợ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các cơ quan chức năng trong tỉnh cũng đã đề nghị Uỷ ban Công tác về các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài bổ sung địa bàn hoạt động cho 6 tổ chức; gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy đăng ký cho 11 tổ chức; đề nghị cấp Giấy đăng ký lập Văn phòng Dự án 1 tổ chức, cấp mới Giấy đăng ký cho 1 tổ chức./.

Theo Bản tin Thanh Hóa ngày mới 30/12

https://truyenhinhthanhhoa.vn/kinh-te/201912/thanh-hoa-tiep-tuc-dan-dau-ve-van-dong-thu-hut-vien-tro-phi-chinh-phu-nuoc-ngoai-8251714/?fbclid=IwAR1IMrqTZLH4cZjFrlp8_xagdn4ubaoQMhBpi0L-6wGTnHbd3J3zGbADNhU

Loading...