Thanh Hóa: Khai trừ đảng, cảnh cáo hàng loạt quan to bán đất trái thẩm quyền

Chiều ngày 20-2, ông Tống Viết Chuyên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này vừa thi hành k.ỷ l.u.ậ.t một loạt “quan xã” nguyên là lãnh đạo và cán bộ công chức xã Thiệu Công (Thiệu Hóa) qua các nhiệm kỳ từ năm 1994-2003 do vi phạm trong công tác quản lý nhà nước, bán đất trái thẩm quyền.

Xã Thiệu Công – Thiệu Hóa (Thanh Hóa) nơi hàng loạt quan xã bị k.ỷ l.u.ậ.t do bán đất trái thẩm quyền

Theo đó, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thiệu Hóa đã thi hành k.ỷ l.u.ậ.t khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Trịnh Đình Thai, nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch UBND xã Thiệu Công; Tạ Minh Hoàn, nguyên phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã; ông Trịnh Văn Minh, nguyên kế toán ngân sách xã và ông Lê Văn Nghệ, nguyên thủ quỹ xã Thiệu Công.

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thiệu Hóa cũng thi hành k.ỷ l.u.ậ.t cảnh cáođối với các ông: Trịnh Văn Phương, hiện đương nhiệm Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Công (thời kỳ bị k.ỷ l.u.ậ.t giữ chức vụ phó Bí thư rồi Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Công); Nguyễn Mạnh Tường, nguyên phó Chủ tịch UBND xã; Hoàng Xuân Lưu, công chức địa chính xã; Thiều Đình Hoàn, kế toán ngân sách xã.

Ngoài ra, ông Trịnh Đình Đan, nguyên Chủ tịch UBND xã, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Công cũng bị cách hết chức vụ trong đảng.

Theo ông Tống Viết Chuyên, sau khi nhận được đơn người dân gửi lên lên các cấp chính quyền, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra và pha’t hiện nhiều sai phạm của các cán bộ trong các nhiệm kỳ qua và đã tiến hành tổ chức k.ỷ l.u.ậ.t và khai trừ khỏi Đảng những cán bộ nói trên.

“Đối với những cán bộ đương nhiệm mà bị k.ỷ l.u.ậ.t về mặt Đảng, chúng tôi sẽ đề nghị UBND huyện thi hành k.ỷ l.u.ậ.t về mặt hành chính theo quy định” – ông Chuyên thông tin.

Loading...