Thanh Hóa: Học sinh tiếp tục được nghỉ học đến hết tháng 3

Ngày 13-3, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3027/UBND-VX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh THCS trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạm nghỉ học đến hết ngày 29-3-2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản thông báo đến các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh về nội dung nêu trên; đồng thời phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện các biện pháp, những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh chủ dộng thực hiện các biện pháp tự phòng, chống dịch bệnh cho học sinh khi đi học trở lại và chủ động phương án sẵn sàng triển khai các biện pháp để giải quyết kịp thời nếu có tình huống bất thường xảy ra; những vấn đề vượt thẩm quyền, có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Loading...