Thanh Hóa: Chính thức công bố Quyết định thành lập mới 3 xã, phường tại TP Thanh Hóa

Thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UTVQH14, ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, Thành ủy TP Thanh Hóa vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ xã Long Anh, phường Tào Xuyên và phường An Hưng.

Theo đó, Đảng bộ xã Long Anh trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Hoằng Anh, và xã Hoằng Long, gồm 15 chi bộ trực thuộc với 406 Đảng viên. Ban chấp hành Đảng bộ gồm 15 ủy viên. Đảng bộ phường Tào Xuyên trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ phường Tào Xuyên và Đảng bộ xã Hoằng Lý, gồm 19 chi bộ trực thuộc với 497 Đảng viên. BCH gồm 15 ủy viên. Đảng bộ phường An Hưng, trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Đông Hưng và Đảng bộ phường An Hoạch, gồm 18 Chi bộ, 578 đảng viên. BCH gồm 15 ủy viên.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố đã công bố các quyết định các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Công an, Quân sự…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa nhấn mạnh: Sau khi được thành lập và đi vào hoạt động, Đảng bộ các phường, xã cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc của BCH, Ủy ban Kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể trong cấp ủy và nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tập thể BCH Đảng bộ đoàn kết, tăng cường phối hợp, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn trước mắt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức Đảng, quan tâm phát triển Đảng viên, giữ vững mối quan hệ công tác của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở; các tổ chức, đoàn thể; xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả, chuẩn bị tốt các điều kiện để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

http://baothanhhoa.vn/thoi-su/thanh-uy-tp-thanh-hoa-cong-bo-quyet-dinh-thanh-lap-cac-xa-phuong-long-anh-tao-xuyen-va-an-hung/111093.htm

Loading...