Nhóm thanh niên Kiên Giang

Ngày 9/7, Công an huyện Hòn Đất (Kiên Giang) cho biết,

https://congly. vn/an-ninh-hinh-su/xu-ly-nhom-thanh-nien-chuan-bi-sung-va-ma-tau-de-hon-chien-350206.html

Loading...