Nam Định: Lịch cắt điện dự kiến trong đợt nắng nóng đỉnh điểm từ ngày 22/6 đến 29/6

Dưới đây là lịch cắt điện dự kiến tại thành phố và các huyện của Nam Định. Người dân nắm rõ để chủ động trong sản xuất kinh doanh.

Thành phố Nam Định

28/06/2020

Cắt điện khu vực ĐZ 474 E3.9 sau cột 1 nhánh Kênh, sau DCL 471-7 Hòa Vượng 1

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo đầu cáp cột 1 nhánh Kênh; – Cắt DCL 471-7 Hòa Vượng 1; – Đóng DCL 474-7/4/9 Đường Kênh, DCL 472-7 Hòa Vượng 5 để 471 E3.14 cấp cho 474 E3.9 sau cột 1 nhánh Kênh, đến DCL 471-7 Hòa Vượng 1; Kết hợp: Đấu nối TBA Cầu Sắt 4 tại cột TBA Đường Bái;

Cắt điện khu vực ĐZ 474 E3.9 đến cột 1 nhánh Kênh, đến DCL 471-7 Hòa Vượng 1

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay đầu cáp, CSV tại cột 1,2,4,5,6,7,8,9,10 đường trục, cột 1 nhánh Kênh, cột 4 nhánh Hòa Vượng; Thay thế DCL 474-7/8/4 nhánh HVượng

Cắt điện khu vực ĐZ 474 E3.9 sau cột 1 nhánh Kênh, sau DCL 471-7 Hòa Vượng 1

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : đấu đầu cáp cột 1 nhánh Kênh; -đóng DCL 471-7 Hòa Vượng 1; – cắt DCL 474-7/4/9 Đường Kênh, DCL 472-7 Hòa Vượng 5 trả về kết dây cơ bản

27/06/2020

Cắt điện khu vực Nhánh Bệnh viện nhi – 474E3.4

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột, lắp chụp, thay xà, sứ, dây dẫn nhánh Bệnh viện Nhi

Cắt điện khu vực Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt DCL 44.1 Cột cờ trả về kết dây cơ bản

Cắt điện khu vực TBA Trần Đăng Ninh 1

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay đầu cáp ngầm TBA Trần Đăng Ninh 1

Cắt điện khu vực sau RMU Dệt Kim -473E3.9

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng DCL 42.3 Ngã Sáu để 473E3.9 cấp cho 472E3.4 sau cột 1 đến cột 16

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo nhánh BV nhi, nhánh NVH Thiếu Nhi, tháo hạ đầu cáp cột XT kết hợp thí nghiệm định kỳ TBA Cty Chợ

Cắt điện khu vực Đoạn từ cột 16-18 lộ 472E3.4

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay đầu cáp ngầm Cột 16,17,18

Cắt điện khu vực 472E3.4

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu hạ đầu cáp cột 1 (chung cột với lộ 473, 474 E3.4), đầu cáp cột 16, 18 đường trục, đầu cáp nhánh Trần Đăng Ninh 1 tại cột 1 nhánh Bãi Than; Kết hợp: TNĐK TBA Ng.Văn Trỗi 12

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đảm bảo an toàn tháo hạ đầu cáp XT lộ 472,474E3.4 Kết hợp thí nghiệm TBA Nguyễn Văn Trỗi 8, Sapan, Re 473/21/6 Đò Quan

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng DCL 44.1 Cột cờ để 471E3.4 cấp 474E3.4 sau cột 1

Cắt điện khu vực nhánh NVH Thiếu Nhi- 474E3.4

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột, lắp chụp, thay xà, sứ, dây dẫn nhánh NVH Thiếu Nhi- 474E3.4

Cắt điện khu vực sau RMU Dệt Kim -473E3.9

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cắt DCL 42.3 Ngã Sáu trả về kết dây cơ bản

Cắt điện khu vực 472E3.4

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo hạ đầu cáp cột 1 (chung cột với lộ 473, 474 E3.4), đầu cáp cột 16, 18 đường trục, đầu cáp nhánh Trần Đăng Ninh 1 tại cột 1 nhánh Bãi Than;

Cắt điện khu vực 473E3.4

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đảm bảo an toànđấu đầu cáp XT lộ 472,474E3.4

Cắt điện khu vực 474E3.4

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo nhánh BV nhi, nhánh NVH Thiếu Nhi, đấu đầu cáp cột XT kết hợp thay xà,sứ tại cột điểm đấu nhánh Bệnh viện nhi, nhánh nhà VH thiếu nhi

26/6/2020

Cắt điện khu vực 475E3.9

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt DCL 43.5 Trần Nhân Tôg

Cắt điện khu vực  473E3.4

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn trả về T1 E3.4 cấp

Cắt điện khu vực 475E3.4

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn trả về T1 E3.4 cấp

Cắt điện khu vực 471E3.4

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn trả về T1 E3.4 cấp

25/5/2020

Cắt điện khu vực 471E3.4

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn sang T2 cấp để đảm bảo khoảng cách an toàn vận chuyển thu hồi MBA T1 E3.4 cũ ngoài lưới

Cắt điện khu vực 473E3.4

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn sang T2 E3.4 cấp để Đảm bảo khoảng cách an toàn vận chuyển thu hồi MBA T1 E3.4 cũ ngoài lưới

Cắt điện khu vực 475E3.9

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng DCL 43.5 Trần Nhân Tôg

Cắt điện khu vực 475E3.4

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn sang T2 E3.4 cấp để Đảm bảo khoảng cách an toàn vận chuyển thu hồi MBA T1 E3.4 cũ ngoài lưới

Cắt điện khu vực sau Re 471/61/2 Trần Bích San lộ 471E3.1

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt DCL 41.5 Đê Tiền Phong trả lại kết dây cơ bản

Cắt điện khu vực 475E3.9

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo nhánh Đồng Quýt tại cột 5 đường trục; Đấu đầu cáp xuất tuyến tại cột 1;

Cắt điện khu vực sau Re 471/61/2 Trần Bích San lộ 471E3.1

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng DCL 41.5 Đê Tiền Phong để 471E3.1 cấp 475E3.9 sau cột 1 và kết hợp thay DCL Bơm Kênh Gia

Cắt điện khu vực Nhánh Đồng Quýt 475E3.9

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp chụp cột, thay xà sứ, dây dẫn, căng dây lấy độ võng và thu hồi dây cũ nhánh Đồng Quýt; Thay AB tổng TBA Đồng Quýt 1

Cắt điện khu vực 475E3.9

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo nhánh Đồng Quýt tại cột 5 đường trục; tháo đầu cáp xuất tuyến tại cột 1; kết hợp thay DCL Bơm Kênh Gia ( cột 02 nguồn 475E3.9 & 471E3.1)

23/06/2020

Cắt điện khu vực lộ 2 Trạm NAm Hưng 4

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo thay dây dẫn ĐZ 0,4 kV đấu nối; thu hồi, di chuyển hòm công tơ

22/6/2020

Cắt điện khu vực lộ 2 Trạm NAm Hưng 4

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo thay dây dẫn ĐZ 0,4 kV đấu nối; thu hồi, di chuyển hòm công tơ

Huyện Nghĩa Hưng

27/06/2020

Cắt điện khu vực 471 E3.10 Xã Nghĩa Phong, Nghĩa Bình, Nghĩa Lâm, TT Đông Bình- Huyện Nghĩa Hưng

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo nhánh Nghĩa Thành 1,4 tại cột 206 lộ 471 E3.10; – Buổi sáng kết hợp: Đấu nối TBA 50kVA cấp điện chiếu sáng đường trục PT tỉnh Nam Định tại cột 131 đường trục (mạch kép 471,481 E3.10) – Kết hợp: Duy tu DCL 471-7/193, táp lèo cột 194;

Cắt điện khu vực Các TBA Nghĩa Thành 1,2,3,4,5 Xã Nghĩa Thành

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay 08 vị trí cột (09 cột), thay 10 bộ xà, thay 24 CN, 33 SĐ polymer nhánh Nghĩa Thành

Cắt điện khu vực Xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Bình, Nghĩa Phong, Nghĩa Thắng – Nghĩa Hưng

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng DCL 481-7/3/1 Hải Đội 2; – Kết hợp: Thay ống chì SI pha C tụ bù tại cột 246 đường trục.

Cắt điện khu vực Xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Bình, Nghĩa Phong, Nghĩa Thắng – Nghĩa Hưng

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt DCL 481-7/3/1 Hải Đội 2- Đảm bảo an toàn đấu nối TBA Chiếu sáng đường trục phát triển tỉnh Nam Định tại cột 131 đường trục (mạch kép 471, 481 E3.10).

Cắt điện khu vực 471 E3.10 Khu vực mất điện: Xã Nghĩa Phong, Nghĩa Bình, Nghĩa Lâm, TT Đông Bình- Huyện Nghĩa Hưng

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo nhánh Nghĩa Thành 1,4 tại cột 206 lộ 471 E3.10; – Buổi sáng kết hợp: Đấu nối TBA 50kVA cấp điện chiếu sáng đường trục PT tỉnh Nam Định tại cột 131 đường trục (mạch kép 471,481 E3.10) – Kết hợp: Duy tu DCL 471-7/193, táp lèo cột 194;

Cắt điện khu vực ừ DCL 481.E310-7/242/3/1 – TBA Nghĩa Thắng 6 – TBA Hải Đội 2 – TBA Nguyễn Văn Nam

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Giải phóng mặt bằng DA làm đường: Đóng chụp, xà, sang dây lấy độ võng khoảng cột 9- 10 nhánh Hải Đội 2. – Kết hợp hạ thế: Thay dây dẫn từ cột 117 đến cột 118A lộ 2 TBA Nghĩa Thắng 6

Huyện Nam Trực

28/06/2020

Cắt điện khu vực Xã Tân Thịnh: TBA Nam Tân 2+4+5+7, Nam Thịnh 1+2+3+4+5+6+7; – Xã Nam Thắng: TBA Dương A1+2+3+4, TBA Đại An 1+2+3+4+5+6; * Các TBA chuyên dùng: – Nước sạch Nam Thắng, Gạch Nam Thắng, Bơm Nam Hà.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt/đóng MC Re474/121A (Đội QLLĐ Trung thế) – Tháo lèo nhánh TBA Dương A1 tại cột 12 nhánh Dương A1, nhánh TBA Đại An 2 tại cột 189 đường trục (Cty Ánh Dương)

Cắt điện khu vực Xã Tân Thịnh: TBA Nam Tân 2+4+5+7, Nam Thịnh 1+2+3+4+5+6+7; – Xã Nam Thắng: TBA Dương A1+2+3+4, TBA Đại An 1+2+3+4+5+6; * Các TBA chuyên dùng: – Nước sạch Nam Thắng, Gạch Nam Thắng, Bơm Nam Hà.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt/đóng MC Re474/121A (Đội QLLĐ Trung thế) – Đấu lèo nhánh TBA Dương A1 tại cột 12 nhánh Dương A1, nhánh TBA Đại An 2 tại cột 189 đường trục (Cty Ánh Dương)

Cắt điện khu vực Xã Nam Thắng: TBA Dương A1+3, TBA Đại An 2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCL: Dựng cột, thay xà giàn trạm, sứ phụ kiện, chỉnh trang lại cáp xuất tuyến TBA Dương A1, Đại An 2 (Cty Ánh Dương).

27/6/2020

Cắt điện khu vực Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 18; – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 1; – Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 3+7+11; * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Ấp Bắc, Nhựa Minh Huy, Cty Hoàng Phát.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo nhánh Nam Hoa 4+5 tại cột 47 đường trục (Cty Ánh Dương) – Thao tác: đóng DCL 478-7/80/1 Nam Ninh (Đội QLLĐ Trung thế) – Kết hợp: TNĐK TBA Bơm Ấp Bắc (NPSC).

Cắt điện khu vực Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 18; – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 1; – Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 3+7+11; * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Ấp Bắc, Nhựa Minh Huy, Cty Hoàng Phát.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo nhánh Nam Hoa 4+5 tại cột 47 đường trục (Cty Ánh Dương) – Thao tác: cắt DCL 478-7/80/1 Nam Ninh (Đội QLLĐ Trung thế) – Kết hợp: TNĐK TBA Bơm Ấp Bắc (NPSC).

Cắt điện khu vực Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 1+5+7+8+9+10+11+13+ 14+15+17; – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 4+5; * Các TBA chuyên dùng: – Nước sạch Nam Hoa, Xử lý chất thải.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : : Thay cột LT12 tại vị trí cột 8A nhánh Nam Hoa 4+5, cột 1A nhánh Nam Ninh, lắp đặt phụ kiện, thay xà sứ nhánh ĐZ&TBA Nam Hoa 4,5, thay dây nhánh Nam Ninh từ cột 9-31, thay sứ FCO các TBA Nam Ninh 5,7,9,10,11,13.

Cắt điện khu vực Các Xã, Thị trấn: – Xã Hồng Quang: Trạm Nam Quang 1+2+3+4+5+6+8; – Xã Nam Toàn: Trạm Nam Toàn 2; – Xã Nghĩa An: Trạm Nam An 4; Trạm Nam Nghĩa 1+3+4+5; * Các TBA chuyên dùng: – Cty Muối, Cty May 10, DN Hoàng Văn Trung, QS Nam Nghĩa, Cty CPDV Đức Sinh, Bơm An Lá 1+2 (CS Nguyễn Xuân Cần), Đèn đường 4.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt/đóng MC Re471/82A (Đội QLLĐ Trung thế). – SCL: Thay xà sứ, thay xà đầu trạm, xà đỡ dây, xà đỡ CSV, SI, thu hồi CD, thay thanh cái, chỉnh trang 5S nhánh ĐZ&TBA Nam Nghĩa 4, Nam Nghĩa 5 (Cty Thành Nam). – ĐTXD: dựng cột, lắp đặt xà sứ, thiết bị LBS tại cột 2 nhánh Nam Quang (Cty Bảo Nam) – Kết hợp: TNĐK TBA Nam Nghĩa 1+3+5, Nam An 4, TBA Bơm An Lá 1 (NPSC), xử lý rỉ dầu MBA Nam Nghĩa 3 (Đội QLKV Nam Giang, xử lý rỉ dầu MBA Nam Quang 4+6 (Đội QLKV Hồng Quang).

Cắt điện khu vực Xã Nghĩa An: Trạm Nam An 1+3+5 * Các TBA chuyên dùng: – Bãi Quỹ, Gạch Nam An, Cty Nam An

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt /đóng LBS471/35/39 Bãi Quỹ (Đội QLLĐ Trung thế). – SCL: Thay cột, kéo cột nghiêng, thay xà sứ, thay dây từ cột 44 nhánh Bãi Quỹ đến TBA Bãi Quỹ và từ cột 44 đến TBA Gạch Nam An (Cty Thành Nam).

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt /đóng LBS471/35/39 Bãi Quỹ (Đội QLLĐ Trung thế). – SCL: Thay cột, kéo cột nghiêng, thay xà sứ, thay dây từ cột 44 nhánh Bãi Quỹ đến TBA Bãi Quỹ và từ cột 44 đến TBA Gạch Nam An (Cty Thành Nam).

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đảm bảo an toàn khi tháo hạ và lắp đặt đầu cáp xuất tuyến lộ 472,474 E3.4 do chung cột (ĐL TP Nam Định)

Cắt điện khu vực Xã Nam Mỹ: Trạm Nam Mỹ 5; – Xã Nghĩa An: Trạm Nam Nghĩa 2+6+7.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đảm bảo an toàn khi tháo hạ và lắp đặt đầu cáp xuất tuyến lộ 472,474 E3.4 do chung cột (ĐL TP Nam Định)

26/6/2020

Cắt điện khu vực Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 1+2+4+6+8+10; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 2+3+6+12+16; * Các TBA chuyên dùng: – Dệt Liên Tỉnh, Gạch Hải Đại Phát, YAMANI DYNASTY, Xăng dầu Nam Hồng, Ngân hàng NN Nam Hồng, Bê tông Hoàng Anh, NS Nam Hồng, CK Nam Ninh Nhựa Thành Đạt.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo/hạ lèo nhánh MV Nam Hồng 3 lộ 476-478 E3.12 tại cột 16 nhánh Nam Ninh 2+6 lộ 476 E3.12 (Cty Ánh Dương

Cắt điện khu vực TBA Nam Cường 4

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển hộp công tơ 1 và 3 pha, đấu nối và sắp xếp lại cáp xuất tuyến tại tủ 0,4kV.

Xã Nam Mỹ: Trạm Nam Mỹ 5; – Xã Nghĩa An: Trạm Nam Nghĩa 2+6+7.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : – Chuyển nguồn: trả sơ đồ kết dây cơ bản (ĐL TP Nam Định)

– Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 1+2+4+6+8+10; – Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 2+3+6+12+16; * Các TBA chuyên dùng: – Dệt Liên Tỉnh, Gạch Hải Đại Phát, YAMANI DYNASTY, Xăng dầu Nam Hồng, Ngân hàng NN Nam Hồng, Bê tông Hoàng Anh, NS Nam Hồng, CK Nam Ninh Nhựa Thành Đạt.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo/hạ lèo nhánh MV Nam Hồng 3 lộ 476-478 E3.12 tại cột 16 nhánh Nam Ninh 2+6 lộ 476 E3.12 (Cty Ánh Dương

– Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 1+5+7+8+9+10+11+13+ 14+15+17+18; – Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 1; – Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 3+7+11; * Các TBA chuyên dùng: – Xử lý chất thải, Nhựa Minh Huy, Cty Hoàng Phát.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt Re478/55 (Đội QLLĐ Trung thế) – SCL: Dựng cột, lắp xà sứ phụ kiện từ cột 81-87 được trục, từ cột 1-9 nhánh Nam Ninh, từ cột 3 đến TBA Nam Ninh 1, từ cột 66 đường trục đến cột 16 nhánh MV với lộ 476 E3.12, thay xà sứ, FCO TBA Nam Hồng 3, Nam Ninh 1 – ĐTXD: Dựng cột, thay DCL, lắp đặt Recloser tại cột 01 nhánh Nam Ninh (Cty Bảo Nam) Kết hợp: Thay MBA Nam Ninh 1+8 (ĐQKLV Nam Hồng)

TT Nam Giang: 14+15+26+27; – Xã Nam Cường: Trạm 1+3+4+5+9+10+11; – Xã Nghĩa An (TBA Nam Nghĩa 1+3+4+5, Nam An 4; – Xã Nam Toàn: TBA Nam Toàn 2; – Xã Hồng Quang: TBA Nam Quang 1+2+3+4+5+6+8; * Các TBA chuyên dùng: – May Việt Phát, Cty Giống GS Nam Định, Bơm An Lá 1+2 (CS Nguyễn Xuân Cần), Đèn đường 4, DN Hoàng Văn Trung, Cty Quang Huê, Cơ khí Bình Dương (Cty Hạnh Chinh, Hương Phẩm, Vĩnh Thực), Cty Việt Thắng, Cty MTV Nam Trực, Nước sạch Hồng Quang, Cty muối, Cty CPDV Đức Sinh, C.ty May 10,NG Văn

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thao tác: cắt DCL 471-7/35/23 Bãi Quỹ (Đội QLLĐ Trung thế) – Tháo lèo nhánh Nam Cường 8, Nam Cường 6 tại cột 41,78 đường trục (Công ty Thành Nam) – Kết hợp: TNĐK các TBA Nam Cường 3+4+5 (NPSC), thay FCO TBA Nam Cường 4 (Đội QLKV Nam Giang).

TT Nam Giang: 14+15+26+27; – Xã Nam Cường: Trạm 1+3+4+5+9+10+11; – Xã Nghĩa An (TBA Nam Nghĩa 1+3+4+5, Nam An 4; – Xã Nam Toàn: TBA Nam Toàn 2; – Xã Hồng Quang: TBA Nam Quang 1+2+3+4+5+6+8; * Các TBA chuyên dùng: – May Việt Phát, Cty Giống GS Nam Định, Bơm An Lá 1+2 (CS Nguyễn Xuân Cần), Đèn đường 4, DN Hoàng Văn Trung, Cty Quang Huê, Cơ khí Bình Dương (Cty Hạnh Chinh, Hương Phẩm, Vĩnh Thực), Cty Việt Thắng, Cty MTV Nam Trực, Nước sạch Hồng Quang, Cty muối, Cty CPDV Đức Sinh, C.ty May 10,NG Văn

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thao tác: Đóng DCL 471-7/35/23 Bãi Quỹ (Đội QLLĐ Trung thế) – Đấu lèo nhánh Nam Cường 8, Nam Cường 6 tại cột 41,78 đường trục (Công ty Thành Nam) – Kết hợp: TNĐK các TBA Nam Cường 3+4+5 (NPSC), thay FCO TBA Nam Cường 4 (Đội QLKV Nam Giang).

Xã Nam Cường: Trạm Nam Cường 6+8; * Các TBA chuyên dùng: – Bơm Bái Hạ, Bãi Quỹ, Nước Nghĩa An, Gạch Nam Ninh, Gạch Nam An, Môi trường xanh, Cty Nam An, Việt Thắng 2, Cty An Phát.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCL: Thay sứ, thay thanh cái cách điện, thay kẹp quai hotline nhánh ĐZ&TBA Nam Cường 6+8; dựng cột, thay xà sứ, thay dây từ cột 28-44 nhánh Bãi Quỹ (Công ty Thành Nam) – Kết hợp: TNĐK TBA Nam Cường 8, Nam An 2, Bơm Bái Hạ (NPSC)

25/6/2020

TBA Bơm Kinh Lũng

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đổ bổ sung dầu và kiểm tra tiếp xúc MBA

Cắt điện khu vực Xã Nam Mỹ: Trạm Nam Mỹ 5; – Xã Nghĩa An: Trạm Nam Nghĩa 2+6+7.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn: 475 E3.9 cấp 473 E3.4 (ĐL TP Nam Định)

Cắt điện khu vực TBA Đại An 2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đào đúc móng cột giàn trạmTBA Đại An 2

Cắt điện khu vực TBA Dương A1

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đào đúc móng cột giàn trạm TBA Dương A1

Huyện Trực Ninh

25/06/2020

Cắt điện khu vực Xã Trực Đại, Trực Thắng, Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, TT Ninh Cường – Trực Ninh

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt/đóng LBS 476/111/19 Việt Tiến, đóng/cắt DCL 44.6 Trực Thắng để 474 E3.11 cấp điện cho 476 E3.11 sau LBS 476/111/19 Việt Tiến.

Cắt điện khu vực Xã Trực Đại, Trực Thắng, Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, TT Ninh Cường – Trực Ninh

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt/đóng LBS 476/111/19 Việt Tiến, đóng/cắt DCL 44.6 Trực Thắng để 474 E3.11 cấp điện cho 476 E3.11 sau LBS 476/111/19 Việt Tiến.

Huyện Xuân Trường

26/06/2020

Cắt điện khu vực ĐZ 475 E3.8

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : – Đấu lèo cột 20 lộ 475 E3.8, cột 23 lộ 477 E3.8; – Cắt ĐĐ Xuân Vinh để trả về kết dây cơ bản

Cắt điện khu vực ĐZ 475 E3.8

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : – Tháo lèo cột 20 lộ 475 E3.8, cột 23 lộ 477 E3.8; – Đóng ĐĐ Xuân Vinh để 478 E3.13 cấp cho 475 E3.8 sau cột 39A

25/6/2020

Cắt điện khu vực ĐZ 475 E.8

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : – Đấu lèo cột 39A lộ 475 E3.8; – Kết hợp: TNĐK các TBA Xuân Trung 1, 2, 5; Nam Điền A – Căt ĐĐ Xuân Vinh để trả về kết dây cơ bản

Cắt điện khu vực ĐZ 475 E3.8

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : – Tháo lèo cột 39A lộ 475 E3.8; – Kết hợp: TNĐK các TBA Xuân Trung 1, 2, 5; Nam Điền A – Đóng ĐĐ Xuân Vinh để 478 E3.13 cấp cho 475 E3.8 sau cột 39A

Huyện Giao Thủy

28/06/2020

Cắt điện khu vực ĐZ 474E3.13 sua Re474/73

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : -SCL: đại tu Đz từ Vt 138-145 đường trục; nhánh Giao Lâm 1;2;5;6; dai tu TBA Giao Lâm 5; Sơn cách điện DCL các TBA Giao Phong 1; thịnh tiến 2; Giao lâm 6 – Kết hợp: TNĐK các TBA Giao Phong 1;3;7; thịnh Tiến 1; Giao Lâm 1;5;6; thay dây từ VT 79-80; lắp DCL tại Vt 144; xử lý tiếp xúc từ Vt 86-98

26/06/2020

Cắt điện khu vực Đz 478E3.13

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt đo đếm Xuân Vinh để tar lại kết dây 478e3.13 và 475E3.8

Cắt điện khu vực ĐZ 478E3.13

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng đo đếm Xuân Vinh để 478E3.13 cấp cho 475E3.8 sau Vt 39A

Cắt điện khu vực Dz 472e3.13 sau LBS472/96/4 Bình Hòa 4

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : -SCL; Thay thế 01 cột; kéo Vt 11 và thay 42 SĐ; thay 36 sứ đỡ nhánh Bình Hòa 4 – Kết hợp: thí nghiệm định kuf các TBA (Cống cồn nhì; xử lý ri dầu Bình Hòa 4; xử lý tiếp xúc Vt 25 nhánh Bình Hòa 4)

25/6/2020

Cắt điện khu vực Đz 478E3.13 sau Re478/43/102/1 Bến cá Thịnh lâm

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐL hải hậu làm việc theo Kh: Cắt DCl472-7/154 lộ 472e3.11, đấu lèo Vt 60, cột 1 nhánh Hải Tây 3; đóng Re472/116A ; đóng DCL472-7/128/1 Cống Hải Phúc

Cắt điện khu vực Đz 478E3.13

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt đo đếm Xuân Vinh để trả lại kết dây 478E3.13 và 475e3.8

Cắt điện khu vực Đz 478e3.13 sau Re478/47/102/1 Bến Cá Thịnh Lâm

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đl Hải Hậu làm việc theo kh: – Tháo lèo cột 69, nhánh Hải Tây 3 tại cột 21; cắt Re472/116A lộ 472E3.11; Đóng DCl472/154 để 478E3.13 cấp cho 472E3.11 sau Re472/116a

Cắt điện khu vực Đz 478e3.13

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng đóng đo đếm Xuân Vinh để 478e3.13 cấp cho 475E3.8 sau Vt 39A

Huyện Hải Hậu

28/06/2020

Cắt điện khu vực Sau Re478/36 lộ 478-E3.8

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt DCL 478-7/82 N Thanh Hà.

Cắt điện khu vực ĐZ 473-E3.8

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCL: Kéo dây, lấy độ võng và lắp phụ kiện tại cột DCL 43.8 Thanh Hà; Kết hợp: Táp lèo, dây dẫn từ cột 122 đến cột 133 đường trục lộ 473-E3.8

Cắt điện khu vực Nhánh Thanh Hà ĐZ 478-E3.8

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCL: Thay xà, sứ, kẹp, thay dây dẫn nhánh Thanh Hà. Thay sứ, phụ kiện nhánh Hải Thanh 1 Kết hợp: Bảo dưỡng CD, kiểm tra xoa sứ nhánh Hải Hà 4.

Cắt điện khu vực Sau Re478/36 lộ 478-E3.8

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng DCL 478-7/82 N Thanh Hà.

27/6/2020

Nhánh Hải Phú-Hải Châu (từ sau cột 39 đến cột 89)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCL: Thay 1 cột LT 16, thay 120 SĐ, 18 sứ chuỗi, 8 bộ xà, lắp 15 chụp cột, thay 300m dây từ cột 40 – 89 nhánh Hải Châu.

ĐZ 475 E3.11 sau Re475/81/7 Hải Phú

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt DCL 475-7/81/39 Hải Châu.

Nhánh Hải Xuân -ĐZ 473-E3.11

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế, lắp đặt MC Recloser 473/41/11 Hải Xuân sau khi xử lý sự cố.

ĐZ 473-E3.11.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo nhánh Hải Xuân tại cột 9 nhánh Hải Xuân.

ĐZ 475 E3.11 sau Re475/81/7 Hải Phú

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng DCL 475-7/81/39 Hải Châu.

ĐZ 473-E3.11

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo nhánh Hải Xuân tại cột 9 nhánh Hải Xuân.

26/6/2020

ĐZ 475 E3.11 (đang cấp đến cột 39 nhánh Hải Châu)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt DCL 475-7/81/1 Hải Phú

Nhánh Hải Phú, Hải Châu (từ cột 1 đến cột 39) lộ 475-E3.11.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCL: Thay 120 SĐ, 6 sứ chuỗi, 27 bộ xà, lắp 15 chụp cột, căng lại dây 4155m từ cột 1-39 nhánh Hải Châu.

ĐZ 475 E3.11 (đang cấp đến cột 39 nhánh Hải Châu)

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng DCL475-7/81/1 Hải Phú; Đóng DCL 475-7/81/39 Hải Phú _Trả lại kết dây.

Xã Hải Phúc, TBA NTTS 2 – Hải Phúc.TBA: Hải Phú 2+4+6+7 – Xã Hải Phú

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thao tác chuyển nguồn phía ĐL Xuân Trường – Giao Thủy.

Xã Hải Phúc, TBA NTTS 2 – Hải Phúc.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thao tác chuyển nguồn phía ĐL Xuân Trường – Giao Thủy.

Cắt điện khu vực Xóm 16+17+20 – Xã Hải Nam.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thao tác chuyển nguồn phía ĐL Xuân Trường

Cắt điện khu vực Xóm 16+17+20 – Xã Hải Nam.

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thao tác chuyển nguồn phía ĐL Xuân Trường

Cắt điện khu vực ĐZ 478-E3.11 đang cấp cho sau CD 39 nhánh Hải Phú lộ 475-E3.11

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo cột 89, 92 nhánh Hải Châu; Đóng DCL 475-7/81/39 Hải Phú; _ Trả lại kết dây cơ bản.

25/6/2020

Cắt điện khu vực ĐZ 478-E3.11

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo cột 89,92 nhánh Hải Châu để 478 E3.11 cấp cho 475 E3.11 sau cột 50 đến hết tuyến

Cắt điện khu vực Xóm 16+17+20 – Xã Hải Nam

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo tại cột 39A lộ 475-E3.8

Nhánh Cống Phúc Hải – ĐZ 472 E3.11

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCL: Thay sứ từ cột 1 đến TBA Cống Phúc Hải.

Cắt điện khu vực ĐZ 474-E3.11 đoạn sau Re474/91

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thao tác chuyển nguồn phía ĐL Trực Ninh

Cắt điện khu vực ĐZ 474-E3.11 đoạn sau Re474/91

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thao tác chuyển nguồn phía ĐL Trực Ninh.

Cắt điện khu vực ĐZ 475-E3.11

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo cột 50 đường trục, Cắt DCL 475-7/81/1 Hải Phú lộ 475 E3.11;

Cắt điện khu vực Nhánh Hải Tây 3 – ĐZ 472 E3.11

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCL: Lắp đặp sứ, phụ kiện mới, thu hồi vật tư cũ từ cột 1 nhánh Hải Tây 3.

Cắt điện khu vực Nhánh Hải Phúc lộ 472-E3.11

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng DCL 472/154 để 478 E3.13 cấp cho 472 E3.11 sau Re472/116A;

Cắt điện khu vực ĐZ 475-E3.11

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo cột 50 đường trục, Đóng DCL 475-7/81/1 Hải Phú lộ 475 E3.11, Tháo lèo tại cột 112 lộ 476-E3.11.

Cắt điện khu vực ĐZ 471-E3.11

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo cột 9 nhánh Hải Xuân, cột 16 nhánh Việt Tiến 3 để 471 E3.11 và 473 E3.11 vận hành độc lập.

Cắt điện khu vực ĐZ 472 E3.11 đến cột 154 đường trục

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : -Tháo lèo cột 69; -Tháo lèo nhánh Hải Tây 3 tại cột 21; -Cắt Re472/116A lộ 472 E3.11; -Đấu lèo cột 153; -Đóng DCL 472/154 để 478 E3.13 cấp cho 472 E3.11 sau Re472/116A; -Cắt DCL 472-7/128/1 Cống Phúc Hải; Kết hợp: -Lắp kẹp hotline tại cột 128; -Thay sứ, lắp kẹp hotline TBA Phong Phú 2 lộ 472 – E3.11; SCTX: -Táp dây khoảng 63-71; -Thay CK nhánh Cống Ba Nõn lộ 472 – E3.11.

Cắt điện khu vực ĐZ 476-E3.11

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt LBS 476/111/19 Việt Tiến . Đấu lèo tại cột 112 đường trục để 476-E3.11 cấp cho 475-E3.11 sau cột 50

Cắt điện khu vực Nhánh Hải Phúc lộ 472-E3.11

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt DCL 472/154 để trả lại kết dây

Cắt điện khu vực TBA: Hải Tân 4+7, Việt Tiến 5+6 – TT Cồn

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đại tu đường trục từ cột 10 đến 38

Cắt điện khu vực ĐZ 476-E3.11

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng LBS 476/111/19 Việt Tiến. Tháo lèo tại cột 112 đường trục.

Cắt điện khu vực ĐZ 471-E3.11

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo cột 9 nhánh Hải Xuân, cột 16 nhánh Việt Tiến 3 để 471 E3.11 cấp cho 473 E3.11 đoạn sau cột 41 đường trục đến hết tuyến

Cắt điện khu vực Xóm 16+17+20 – Xã Hải Nam

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo tại cột 39A lộ 475-E3.8

Cắt điện khu vực ĐZ 473-E3.11 sau cột 41

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo cột 41 đường trục và tháo lèo cột 9 nhánh Hải Xuân, cột 16 nhánh Việt Tiến 3 để 471 E3.11 và 473 E3.11 vận hành độc lập.

Cắt điện khu vực ĐZ 473-E3.11 sau cột 41

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo cột 41 đường trục và đấu lèo cột 9 nhánh Hải Xuân, cột 16 nhánh Việt Tiến 3 để 471 E3.11 cấp cho 473 E3.11 đoạn sau cột 41đường trục đến hết tuyến

Cắt điện khu vực ĐZ 472 E3.11 đến cột 154 đường trục

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : -Cắt DCL 472-7/154 lộ 472 E3.11 trả lại kết dây; Đấu lèo cột 69; Đấu lèo nhánh Hải Tây 3 tại cột 21; Đóng Re472/116A, đóng DCL 472-7/128/1 Cống Phúc Hải;SCTX: Táp dây khoảng 63-71;Thay CK nhánh Cống BaNõn- 472E3.11.

Cắt điện khu vực ĐZ 478-E3.11

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt DCL 475-7/81/39 Hải Phú lộ 475 E3.11,Đóng DCL 475-7/81/1 Hải Phú lộ 475 E3.11; (Phục vụ SCL nhánh Hải Phú, Hải Châungày 08/05)

Cắt điện khu vực ĐZ 472 E3.11 từ cột 69 đường trục đến Re 472/116A

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCL: Lắp đặt xà, sứ, thay dây dẫn; thay sứ, Lắp đặt kẹp quai hotline từ cột 105- 116. Di chuyển cột 76 đường trục.

22/6/2020

Cắt điện khu vực TBA Hải Phú 7

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay MBA và AB tổng ( Hạ công suất MBA từ 250kvA xuống 180kvA)

Cắt điện khu vực TBA Hải Phú 3

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay MBA và AB Tổng. ( Hạ công suất MBA Từ 320kvA xuống 250kvA)

Cắt điện khu vực TBA Hải Cường 1

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay gioăng mặt máy

Cắt điện khu vực TBA Hải Ninh 5

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay MBA và AB Tổng. ( Nâng công suất MBA Từ 180kvA Lên 250kvA)

Cắt điện khu vực TBA Toàn Thắng 2

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay MBA và AB Tổng. ( Nâng công suất MBA Từ 250kvA lên 320kvA)

Loading...