Lịch cắt điện chi tiết ở Kiên Giang từ 18/5-25/5

Dưới đây là lịch cắt điện chi tiết ở Kiên Giang từ 18/5-25/5, theo trang chủ của công ty điện lực Kiên Giang .

Kế Hoạch

Đột xuất

http://pckiengiang.evnspc.vn/H%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-kh%C3%A1ch-h%C3%A0ng/L%E1%BB%8Bch-ng%E1%BB%ABng-gi%E1%BA%A3m-c%E1%BA%AFt-%C4%91i%E1%BB%87n?fbclid=IwAR3qAzAY-cNXSqezGvBAT3xMgGXSuw3xgj2g_kDHrp6zLJNbg7DvjwpM4J8

Loading...