Khởi t.ố Thuận Phong chưa đủ, phải tìm ra kẻ chống lưng cho công ty này

Nhỏ xíu vì cơ quan liên ngành gồm 6 Bộ, ban ngành đã bă’t quả tang tại chỗ cùng kết luận giám định của Trung tâm Kỹ thuật đo lường 3 cũng đã thống nhất đây là phân bón giả. Quá đơn giản để x,ử lý bằng cách k.h.ở.i t.ố v.ụ a’n.

Công ty Thuận Phong sản xuất phân bón giả

Loading...

Rất lớn vì sự “nhỏ xíu” và đơn giản ấy kéo dài hơn 2,5 năm và phải lên đến cấp cao nhất của Chính phủ là Thủ tướng và Phó Thủ tướng thường trực để chỉ đạo x,ử lý. Ai chịu trách nhiệm cho hơn 2,5 năm đằng đẵng ấy nếu biết rằng thời gian chậm x,ử lý ấy cũng là một cách tiêu hao ngân sách?

Có một chuyện hậu trường cần phải nói ra: Vụ Thuận Phong không k.h.ở.i t.ố thì sẽ có 1 v.ụ a’n khác được k.h.ở.i t.ố- tội làm sai lệch hồ sơ, bao che tội phạm! Phải đến mức đặt lên bàn cân như vậy mới thấy sự ì ạch của hệ thống nhà nước. Điều đó làm giảm niềm tin nhân dân về tính nghiêm minh của pha’p luật.

Tính nghiêm minh của pha’p luật càng bị thách thức khi Thuận Phong được pha’t hiện sản xuất hàng giả trong đất quân đội (nơi bất khả x.â.m p.h.ạ.m với báo chí và dân thường). Sự vụ kéo dài việc không x,ử lý Thuận Phong càng có đất cho lời đồn “cháu của quan chức nên mới thế” được dịp sinh sôi.

Loading...

Hài hước hơn, công ty Thuận Phong nhờ người tìm ông Trần Hùng- thường trực Ban chỉ đạo quốc gia 389 – người bă’t quả tang họ, để “gửi tiền cafe”. Tiền tỉ! Trần Hùng không nhận và họ lập tức quay sang bịa đặt rằng ai ủng hộ Trần Hùng là nhận tiền.

Viết về sai phạm của Thuận Phong không phải là bảo vệ Trần Hùng, càng không phải vì nhận tiền của 6 bộ, ngành (đào đâu ra?)! Mà là vì cốt lõi nuôi sống đất nước này là nông dân. “Phản bội nông dân là phản bội “giá trị lõi” của dân tộc, là phản quốc!” Ông Trần Hùng nói qua điện thoại với tôi như vậy.

Nếu không có sự quyê’t l.i.ệ.t, dù chậm, của Chính phủ thì công lý dành cho 60 triệu nông dân sẽ về đâu? Nếu không thay đổi lối suy nghĩ “đúng quy trình” khi thực hiện một quy trình sai thì đất nước về đâu?

Loading...

K.h.ở.i t.ố Thuận Phong chưa đủ!

Phải xem ai “chống lưng” cho công ty này và đưa ra ánh sáng!

Có lẽ luật cần thay đổi, những ai phản quốc dù là tự mình thực hiện hay bă’t tay với ngoại bang, đều cần những mũi tiêm…

Status này viết theo kiểu xu thời, “cuốn theo chiều gió” của xu thế minh bạch. Còn nếu không có sự minh bạch, thì để xem ai sẽ chụp mũ người viết.

(Nguồn: FB Mai Quốc Ấn)

Loading...