Học sinh, sinh viên ở Bắc Giang tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16-2

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông báo cho học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh tạm thời nghỉ học từ ngày 4 đến hết ngày 9-2 để phòng, cḩống dịcḩ bệnḩ viêm đường hô hấp cấp.

Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác phòng, cḩống dịcḩ bệnh tại Trường Mầm non Long Sơn (Sơn Động).

Tuy nhiên, tình hình dịcḩ bệnḩ hiện nay vẫn diễn biến phức tạp và xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 10-2 đến hết ngày 16-2-2020 để tránh tiếp xúc chỗ đông người nhằm thực hiện tốt công tác phòng, cḩống dịcḩ nCoV.

Học sinh, sinh viên Bắc Giang được nghỉ học đến hết ngày 16-2.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo cho các cơ sở giáo dục; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học trong thời gian trên.

Chỉ đạo các đơn vị nắm tình hình học sinh, sinh viên, xây dựng kế hoạch dạy học bù để bảo đảm chương trình theo quy định. Cùng đó, tiếp tục đôn đốc các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác phòng, cḩống dịcḩ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/322842/hoc-sinh-sinh-vien-o-bac-giang-tiep-tuc-nghi-hoc-den-het-ngay-16-2.html

Loading...