Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Kịp thời sửa sai việc Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã là hộ cận nghèo

Sau khi có phản ánh của cơ quan báo chí về việc Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoằng Phong lọt vào diện hộ cận nghèo không đúng quy trình, các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Thanh hóa đã vào cuộc làm rõ và đề nghị UBND xã Hoằng Phong đưa hộ ông Lường Hữu Bình ra khỏi danh sách hộ cận nghèo và thu hồi giấy xác nhận hộ cận nghèo năm 2019.

Theo đó, thực hiện Công văn số 1454/SLĐTBXH-BTXH, ngày 02/6/2020 của Sở Lao động – TBXH tỉnh Thanh Hóa về việc kiểm tra nội dung phản ánh Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, lọt vào diện hộ cận nghèo không đúng quy trình. UBND huyện Hoằng Hóa đã giao cho Phòng LĐ -TBXH, phối hợp với UBND xã Hoằng Phong tiến hành kiểm tra, xác minh và cho thấy kết quả như sau: Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND, ngày 11/7/2019 về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 của UBND huyện Hoằng Hóa. Ngày 22/7/2019, UBND xã Hoằng Phong đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 23/7/2019 về rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019; Quyết định số 61/QĐ-UBND, ngày 22/7/2019 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Phong về việc Quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo 2019; Quyết định số 62/QĐ-UBND, ngày 22/7/2019 của Chủ tịch UBND xã Hoằng Phong về việc thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019.

Nội dung vụ việc qua xác minh cũng đã được UBND huyện Hoằng Hóa báo cáo lên Sở LĐTBXH

Kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 để thực hiện chính sách năm 2020 cho thấy xã Hoằng Phong có 35 hộ nghèo và 135 hộ cận nghèo. Trong đó hộ ông Lường Hữu Bình có tên trong danh sách hộ cận nghèo năm 2019. Và hộ ông Lường Hữu Bình có tên trong danh sách hộ cận nghèo năm 2019 là do ông Lường Hữu Bình đề xuất với cán bộ chính sách xã đưa vào. Cán bộ chính sách xã đã báo cáo và tham mưu cho Chủ tịch UBND xã lập hộ ông Bình vào danh sách hộ cận nghèo mà không thực hiện các bước điều tra, rà soát, bình xét tại thôn Nam Hội Triều, xã Hoằng Phong. Việc hộ ông Lường Hữu Bình – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoằng Phong có tên trong danh sách hộ cận nghèo là không đúng với quy định. UBND huyện Hoằng Hóa đã đề nghị với UBND xã Hoằng Phong đưa hộ ông Lường Hữu Bình ra khỏi danh sách hộ cận nghèo năm 2019 và thu hồi giấy xác nhận hộ cận nghèo đối với gia đình ông. Những nội dung trên cũng đã được UBND huyện Hoằng Hóa báo cáo lên Sở Lao động -TBXH tỉnh Thanh Hóa.

Như vậy, sau khi có thông tin phản ánh từ phía cơ quan báo chí về việc gia đình Phó bí Thường trực Đảng ủy xã Hoằng Phong lọt vào diện hộ cận nghèo không đúng quy trình, các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ và có sự chỉ đạo rất kịp thời. Qua đó nhằm đảm bảo tốt hơn những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người dân, đặc biệt là về xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên để sự việc nêu trên được giải quyết triệt để hơn và mang tính răn đe, phòng ngừa sâu rộng, thiết nghĩ các đơn vị liên quan, đặc biệt là Huyện ủy, UBND huyện Hoằng Hóa cần phải tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của những cá nhân liên quan đến sai phạm này.

Theo Việt Nam Hội Nhập

https://vietnamhoinhap. vn/article/hoang-hoa-kip-thoi-sua-sai-khi-ho-can-ngheo-la-pho-bi-thu-tt-dang-uy-xa—n-31425

Loading...