Hải Phòng đề xuất chi 270 tỉ tặng cờ và ấm chén cho dân

Những hộ dân được tặng quà bao gồm các hộ có đăng ký hộ кнẩυ thường trú tại Hải Phòng và cả các hộ không có hộ кнẩυ thường trú nhưng đang sinh sống trên địa bàn thành phố.

Cơ sở tặng quà, theo thành phố là do năm 2020 thành phố kỷ niệm 65 năm Ngày Hải Phòng giải ph0’ng trong điều kiện thành phố đạt được những thành tựu q.u.a.n t.r.ọ.n.g có tính đột pha’ trong sự nghiệp pha’t triển giai đoạn 2015 -2020, tiềm lực của thành phố được nâng lên một bậc. Vì vậy, việc tặng quà cho nhân dân thành phố là việc làm cần thiết, khả thi và có tác dụng tích cực đối với sự nghiệp pha’t triển của thành phố.

Đề xuất tặng quà cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 65 năm Hải Phòng giải ph0’ng được nêu tại kỳ họp bất thường HĐND TP Hải Phòng khóa 15 nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra sáng nay (28/2).

Kỳ họp HĐND TP Hải Phòng sáng nay.

Quà tặng là hiện vật trị giá không quá 500.000 đồng/suất gồm 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ Tổ quốc. Tổng kinh phí dự kiến 269 tỉ đồng.

Thời gian tặng quà bă’t đầu từ tháng 5/2020 và hoàn thành trong tháng 6/2020. Riêng cờ Tổ quốc tặng trước ngày 13/5/2020, ngày kỉ niệm 65 năm Giải ph0’ng Hải Phòng.

Theo số liệu báo cáo đến ngày 20/2/2020, toàn TP Hải Phòng có 644.324 hộ dân.

Trước đó, thành phố cũng đã từng tặng quà cho nhân dân trong dịp kỷ niệm 30 năm Ngày giải ph0’ng Hải Phòng.

Theo Dân Trí

Loading...