Hải Dương: Chi tiết lịch cắt điện toàn tỉnh từ 06/7/2020 đến 12/7/2020, giữa đợt nắng nóng mới

Công ty Điện lực Hải Dương kính thông báo ngừng cung cấp điện tuần từ 06/7/2020 đến 12/7/2020 như sau:

* Ngày 08/7:

– Thành phố Hải Dương:

03h00 – 07h00: Mất điện TBA Công cộng: TBA Vũ xá 2; Ái quốc C; Tiền Trung 2; TBA Chuyên Dùng: Hoàng sa

05h00 – 09h30: Mất điện TBA Công cộng: Một phần khu vực Ái quốc, Văn xá; Ninh quan, Ngọc Trì

– Huyện Kim Thành:

03h00 – 03h20 & 07h00 – 07h20:  Xã: Lai Vu, Cộng Hòa. KH:Nam Thắng, XD Hoa Cương, TD ĐLKT, CKCX Vinasin, Nhôm Tân Á, Hồng Lạc.

05h00 – 05h20 & 09h30 – 09h50: Xã: Lai Vu.

05h00 – 05h20:  Xã: Thượng Vũ, Tuấn Việt. KH:Thành Phát, XM Hải Âu, Tuylen, Phú Minh, BB Trung Kiên III, Lê Vũ Long.

05h00 – 06h00: Xã: Kim Tân, Kim Đính, Bình Dân. KH: An Lạc Thành.

05h00 – 16h00: Xã: Kim Đính. KH: Bùi Văn Tam.

15h00 – 16h00: Xã: Kim Tân, Kim Đính, Bình Dân. KH: An Lạc Thành.

– TX Kinh Môn:

04h20- 04h40:

Xã (Phường): Duy Tân, Tân Dân, Hoành Sơn, Bạch Đằng, Thất Hùng, Lê Ninh.

Công ty: Đức Tuấn, Lê Văn Kỳ, Đông Hải 27/7, Bình Minh, Tuấn Tài, Dương Văn Quyến, Nguyễn Quốc Biển, XN Gạch Bến Triều, Trường Khánh, Lê văn Sướng, Phương Chiến, Xuân Phú, XMTC2, XM Duyên Linh, XM Trung Hải, KT Đá Phúc Sơn, Đóng tàu Duy Tân, CK Phạm Tân, Nước Minh Tân, XN 204, XN 200, Trần Trọng Dũng, Ngô Duy Mỳ, ĐN Duy Tân.

05h00 – 05h20:

Xã (Phường): Long Xuyên, An Phụ, Thượng Quận, Hiệp Hòa, Lạc Long, Thăng Long

Công ty: QH, Nguyễn Ngọc Đức,Tân Mỹ, Bảo Long, Lê Văn Minh, Toàn Dân, Minh Quân, Nông Sản Hải Dương, Thép Ống Đức Việt, Đức Anh, Phúc Vân Nam, Minh Thắng, BOT, Tự Dùng 220kVNam Lee, Than Quảng Hưng.

* Ngày 09/7:

– TX Kinh Môn:

07h00 – 10h30: Xã (Phường): Hiệp Sơn (TBA Hiệp Sơn C)

08h00 – 12h00: Xã (Phường): Thái Thịnh (TBA Thái Thịnh E)

* Ngày 10/7:

– TX Kinh Môn:

07h00 – 10h30: Xã (Phường): An Lưu (TBA Vụ Sơn A)

08h00 – 12h00: Xã (Phường): Hoành Sơn (TBA Hoành Sơn C)

* Ngày 11/7:

– Thành phố Hải Dương:

06h00 – 15h00: ĐZ nhánh KDC Tuệ Tĩnh (T3)Î473E8.1 Mất điện TBA Công cộng: TBA KDC Tuệ Tĩnh (T3); ( T4). ĐZ nhánh KDC Tuệ Tĩnh (T6)Î473E8.1 Mất điện TBA Công cộng : TBA KDC Tuệ Tĩnh (T6; T7; T8; T9)

– Huyện Kim Thành:

05h00 – 06h00: Xã: Kim Tân, Kim Đính, Bình Dân. KH: An Lạc Thành.

05h00 – 16h00: Xã: Kim Đính. KH: Bùi Văn Tam.

15h00 – 15h20 & 16h00 – 16h20: Xã: Kim Đính, Kim Khê, Kim Tân, Cẩm La, Đồng Gia, Liên Hòa, Bình Dân, Đại Đức, Tam Kỳ. KH: Bưu điện Đồng Gia, Tuấn Tú, Tân An, XD Hà Nội, PKK quân, Vụ Hát Tường, Minh Trường Sơn, Thái Dương, Vieetjtory, Hào Anh, Mạnh Ngân, VL Bình Dân.

15h00 – 16h20: Xã: Kim Đính, Liên Hòa, Bình Dân, Đại Đức. KH: Mạnh Ngân, VL Bình Dân Viettory, Đồng Văn Nhượng.

* Ngày 12/7:

– Huyện Cẩm Giàng:

04h00 – 18h20: ĐZ 475E8.11 ÷ (CDCL + CDPT) 11.  C.ty: Sumiden VN, Sumidenso VN, CP Đại An, Bon Sen, Nguyên Thái, Ngũ Kim Sơn, ILShin E – VN, Masscot, Jeemtech, PHI

18h00 – 18h20:  ĐZ 475E8.11 Từ (CDCL + CDPT) 11 ÷ (CDCL + CDPT) 15. C.ty: PTHT Đại An, KDC Đại An, CP Đại An, Diamon, Minh Thái, Hanamoto, Minh Anh, Sợi Vĩ Sơn, Hulane, Memtech, Shimizu, Sumidenso 2000kVA

– Huyện Kim Thành:

02h30 – 02h50 & 05h40 – 06h00: Xã: Liên Hòa. KH: Đào Mạnh Dần.

05h00 – 06h00 & 14h30 – 16h00: 

Xã : Thượng Vũ, Tuấn Hưng, Kim Xuyên, Phúc Thành, Thị Trấn Phú Thái, Kim Anh, Ngũ Phúc, Kim Lương, Kim Anh, Kim Khê, Kim Tân, Cẩm La, Đồng Gia,  Kim Đính, Bình Dân, Liên Hòa, Đại Đức, Tam Kỳ.

Khách hàng : Rico, Mai Hương, Bùi Đình Tú, Mạnh Toàn, Phân bón Sơn Trang, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Quang Kiên, Trâng Công Quynh, Rác Thải, ATP Seraphin, Nguyễn Danh Tú Mai Hương,Trung Kiên, Phú Thành, Bệnh Viện Đa Khoa, Cường Ngoan, Nhật Nam, Xăng đầu Phú Thái, chi cục Thuế, ngân hàng Nông Nghiệp, Nhà Máy nước thành Đạt , TaeinViNa, An Lạc Thành, Đồng Văn Nhượng, Bùi Văn Tam, Tân An, Tuấn Tú, Quân chủng Phòng không không Quân, Vụ Hát Tường, Minh Trường Sơn, Thái Dương, Hào Anh, Hợp Lực, Viettory, Mạnh Ngân, VLXD Bình Dân. May An Phát, Nguyễn Phương Đông. Bùi Văn Tam, An Lạc Thành.

05h00 – 16h00: Xã: Kim Anh, Bình Dân, Kim Tân.

Theo Điện Lực Hải Dương

http://www.dlhaiduong.evn.com.vn/d4/news/LICH-TAM-NGUNG-CAP-DIEN-TUAN-27-NAM-2020-0672020-DEN-1272020-9-4236.aspx

Loading...