EVN Thanh Hóa đã hỗ trợ hơn trăm tỷ tiền điện cho người dân trong mùa dịch Covid-19

Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết đến nay đã hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện qua hóa đơn tiền điện với số tiền trên 133,4 tỷ đồng cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nhiều hoạt động chung tay, hỗ trợ khách hàng được Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai trong thời gian qua.

Sau khi Chính phủ đồng ý với các đề xuất của Bộ Công thương về việc giảm giá điện, giảm tiền điện nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân do tác động của dịch CoVID-19, Bộ Công thương đã phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và các công ty điện lực trực thuộc đã triển khai hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện trong trong 3 tháng cho các khách hàng sử dụng điện với các mức giảm giá điện, tiền điện được áp dụng như sau: Giảm 10% giá điện đối với các khách hàng sử dụng điện sản xuất, kinh doanh; Giảm 10% giá điện từ bậc 1 đến bậc 4 đối với các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; Giảm từ giá kinh doanh xuống bằng mức giá sản xuất đối với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch; Giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng chống dịch COVID-19 (20% hoặc 100% tùy theo quy định cụ thể của Bộ Công thương).

Theo đó, thời gian qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tiến hành khảo sát, đánh giá, gặp gỡ, trao đổi với khách hàng những vấn đề liên quan đến việc giảm giá điện và tiền điện cho khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sau 3 tháng triển khai thực hiện đến nay Công ty Điện lực Thanh Hóa đã hỗ trợ giảm giá, giảm tiền điện qua hóa đơn tiền điện với số tiền trên 133,4 tỷ đồng cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

http://baothanhhoa .vn/kinh-te/tren-133-4-ty-dong-ho-tro-nguoi-dan-doanh-nghiep-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19/120789.htm

Loading...