Đuộc thôi việc giáo viên dạy thêm trong dịp nghỉ tránh dịćh

Hiện nay, tình hình d.ị.ch b.ệ.n.h viêm phổi cấp do vi.r.u.s co.ro.na gây ra còn diễn biến phức tạp. Cùng với cả nước, tỉnh Thanh Hóa đã cho học sinh nghỉ học 2 tuần, dự kiến sẽ phải tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Theo đó, UBND tỉnh, thành phố, ngành GD&ĐT tỉnh, TP Thanh Hóa đã có nhiều văn bản hướng dẫn công tác phòng chống d.ị.ch b.ệ.n.h và dừng các hoạt động dạy học chính khóa, dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn phản ánh về việc có thầy cô giáo còn tổ chức dạy thêm trái quy định trong thời gian học sinh đang được nghỉ phòng chống d.ị.ch.

Giáo viên dạy thêm học thêm trong thời gian học sinh nghỉ học do d.ị.ch C.o.v.i.d-19 sẽ bị Chủ tịch UBND TP đình chỉ hoặc buộc thôi việc.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã, Hiệu trưởng nhà trường nghiêm túc thực hiện các nội dung: Cấm dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường, kể cả học nhóm; khuyến khích học sinh tự ôn tập, học online qua các trang trực tuyến mà ngành giáo dục đã triển khai.

Đặc biệt, công văn nêu rõ: Tập thể, cá nhân nào tổ chức dạy thêm học thêm trong thời gian này phải chịu k.ỷ lu.ậ.t nghiêm khắc, cụ thể là từ đình chỉ công tác đến buộc thôi việc.

Để đảm bảo cho việc thực hiện được nghiêm túc, Chủ tịch UBND các phường, xã phải kiểm tra, nắm bă’t kịp thời sai phạm để x.ử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền x.ử lý. Đồng thời phối hợp với Phòng GD&ĐT tăng cường kiểm tra, x.ử lý sai phạm trong thời gian tạm dừng dạy và học phòng chống d.ị.ch b.ệ.n.h viêm phổi cấp do vi.r.u.s co.ro.na gây ra.

Phòng GD&ĐT TP có trách nhiệm thành lập đoàn kiểm tra, chủ trì, phối hợp với UBND phường, xã, tăng cường công tác gi.á.m s.á.t, kiểm tra và x.ử lý; th.a.m m.ưu x.ử l.ý ngh.iê.m các nhà trường, cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân dạy thêm trong thời gian nghỉ chống d.ị.ch.

Hiệu trưởng các trường THPT, THCS, Tiểu học quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố. Nếu để xảy ra s.a.i ph.ạ.m trong phạm vi quản lý, Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Bình Minh
Theo baomoi

Loading...