Diễn biến tiếp theo vụ anh rể 'tòm tem' em họ của vợ

Nhưng đến khi M. “lật bài”: “Mày có biết tao đứng sau 2 đứa mày 15 phút không, chúng mày làm gì tao thấy đấy…” thì cô gái trẻ bắt đầu có chút ḩốt ḩoảng: “Chị nhìn thấy ở đâu?”.

http://ttvn.toquoc. vn/dien-bien-tiep-theo-vu-anh-re-tom-tem-em-ho-cua-vo-ke-thu-3-van-xin-go-bai-nhung-co-vo-tuyen-bo-dua-bo-me-xuong-roi-noi-chuyen-2220201070510380.htm

Loading...