Đặt hình ảnh Đức Phật và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhau có gì mà xuyên tạc?

Sẽ chẳng có gì khó hiểu, khi hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cạnh hình ảnh Đức Phật Thích ca Mâu ni, với trung tâm bức ảnh là bánh xe chuyển pha’p luân nói lên sự vận động của quy luật nhân quả, sinh diệt mà chúng sinh nếu giác ngộ được Phật Pháp thì sẽ nương theo quy luật để vươn lên theo ánh sáng của Từ bi và trí tuệ. Điều này được hiểu rất chân phương là hình ảnh của hai đại diện tinh tú cho hai phạm trù: Đạo pha’p – Đức Phật và Dân tộc – Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Loading...

Nếu ai đã học qua Tư tưởng Hồ Chí Minh, hoặc được nghe nhiều bài giảng của GS.TS Hoàng Chí Bảo về tư tưởng Hồ Chí Minh thì sẽ biết trong Tư tưởng Hồ Chí Minh có rất nhiều điểm tương đồng và kế thừa triết học Phật giáo.

Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nói “Muốn làm 1 cậu học trò nhỏ” của Đức Phật Thích Ca, vì vậy trong nhân sinh quan, thế giới quan, phương pha’p luận của Hồ Chí Minh hàm chứa rất nhiều giáo lý, triết lý nhà Phật!

Qua góc nhìn của Người với giáo lý Phật giáo, đó là niềm tin và hy vọng của Người đối với toàn thể tăng ni và đồng bào Phật giáo trong việc góp sức mình vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, bình an và hạnh phúc. Đến với Phật giáo, Hồ Chí Minh như đến với tư tưởng vị tha, cứu khổ, mưu cầu hạnh phúc, an lành cho con người, bình an cho xã hội. Và chính Người, nhà cách mạng đã hành động như một nhà hiền triết hướng đến những gì cao đẹp nhất của con người.

Loading...

Người từng nói: “Đức Phật dạy tín đồ, con người thông hiểu, tu hành từ muôn vàn giáo lý, đặng kết đọng hướng tới sống theo đức hạnh cao nhất. Hãy gấp làm điều thiện, ngăn tâm làm điều ác” và luôn coi yêu t.h.ư.ơ.n.g con người là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất.

Từ quan điểm đó, người luôn ý thức rằng làm thế nào cho mọi người được có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Người nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Loading...

Qua lăng kính về giáo lý của Phật giáo, cho chúng ta thấy, những ảnh hưởng của Hồ Chí Minh về tư tưởng giáo lý nhà Phật rất rõ nét. Người đã gạn lọc, kế thừa, cách mạng hóa những hạt nhân hợp lý trong triết lý đạo Phật, nhất là triết lý đề cao nếp sống đạo đức trong sáng, chủ trương bình đẳng, yêu t.h.ư.ơ.n.g đồng loại, chống điều ác. Người đã nâng nó lên thành ngọn lửa hun đúc cho truyền thống yêu nước, nhân ái của dân tộc, động viên khích lệ đồng bào theo đạo Phật đồng lòng xây dựng đất nước. Đó là lòng yêu t.h.ư.ơ.n.g con người, quên mình vì mọi người, mình vì người khác…

Loading...

Trong giáo lý nhà Phật, “từ bi” là ước vọng mãnh l.i.ệ.t để giải thoát con người thoát khỏi đau khổ. “Bác ái” là lòng t.h.ư.ơ.n.g yêu của mọi người. “Vị tha”, sống vì người khác”,“kết tinh bằng từ bi, trí tuệ, dũng mãnh, hướng dẫn chúng sinh đạt tới mục đích giác ngộ và giải thoát, chuyển cõi sa bà này thành cõi Tịnh độ và cuộc đời cơ cực này thành nếp sống cực lạc”. Từ triết lý, giáo lý của nhà Phật, Hồ Chí Minh đã tích lũy và hình thành cho mình tư tưởng mang giá trị triết lý nhân văn sâu sắc và chính Người luôn luôn hướng đến Phật pha’p.

Nếu như cả cuộc đời Đức Phật Thích Ca là đi tìm sự giác ngộ, là luôn hướng đến mục đích cuối cùng, cốt túy nhất, căn bản nhất của Đạo Phật: “Vô ngã vị tha, cứu khổ cứu nạn, từ bi hỉ xả”, nếu như Đức Phật từng cắt thịt cho chim ăn, hy sinh bản thân để chấm dứt oán thù thì cả cuộc đời mình, Hồ Chí Minh đã hy sinh tất cả vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc và sự bình an của dân tộc. Hồ Chí Minh là hiện thân sinh động của lòng yêu nước, yêu nhân loại, cả cuộc đời đấu tranh cho tự do, bình đẳng, bác ái.

Tôn chỉ mục đích của đạo Phật là nhằm xây dựng cuộc đời thuần mỹ, chí thiện, bình đẳng, yên vui và no ấm – ấy là Đạo pha’p, còn Hồ Chí Minh, tôn chỉ của Ông luôn là: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng… Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do… Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” – ấy là dân tộc!

Loading...

Vậy có gì sai khi bức tranh thể hiện được triết lý “Đạo pha’p – Dân tộc”? Sự kết hợp hài hoà giữa hình ảnh tiêu biểu của hai nhân vật: Một vị tạo nên một minh triết về sự sống và một vị tạo nên biểu tượng về tinh thần dân tộc bất diệt. Phan Đăng, Thành Lộc mang danh là một nhà báo, một nghệ sỹ, học rộng hiểu nhiều và là người của công chúng mà không ngộ ra được triết lý sống tương đồng bên trong Đạo Phật và Tư tưởng Hồ Chí Minh thì thật khó hiểu. Hay hai người này cố tình không hiểu để xuyên tạc lãnh đạo và đất nước?

Nhà triết học Denis Diderot từng nói: “Hạnh phúc nhất là người đem lại hạnh phúc cho nhiều người nhất”. Vì vậy, nếu không mang lại được cho nhau nguồn năng lượng tích cực, thì cũng đừng cố gắng gieo rắc sự tiêu cực ra xã hội như là một loại “chất thải” dơ uế.

Loading...
Loading...