Chủ nhiệm UBKT được chuẩn y làm Phó Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hóa

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa chuẩn y kết quả bầu Ban Chấp hành Thành ủy TP. Thanh Hóa đối với 11 đồng chí, trong đó ông Lê Anh Xuân, tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hóa; ông Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hóa.

Ông Lê Anh Xuân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chuẩn y tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hóa. Ảnh: VT

Trước đó, Đại hội Đảng bộ TP. Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Chấp hành Thành ủy TP. Thanh Hóa. Theo kết quả phiên họp thứ nhất, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP và Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ mới gồm 7 ủy viên, đồng chí Trịnh Văn Thế, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Trước đó, Đảng bộ TP. Thanh Hóa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chọn làm Đại hội điểm cấp huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra được chuẩn y làm Phó Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hóa. Ảnh: VT

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp Đảng bộ cơ quan UBND TP. Thanh Hóa đã xây dựng chương trình hành động, tham mưu cho UBND TP trình HĐND TP. Thanh Hóa ban hành 11 Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế; 10 Nghị quyết chuyên đề thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội, đào tạo nguồn nhân lực; 5 Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội hàng năm.

Đồng thời, luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, tham mưu, giúp UBND thành phố làm tốt công tác quản lý, điều hành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế – xã hội của địa phương. Công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả tốt; quản lý đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được chú trọng, bộ mặt đô thị sáng – xanh – sạch – đẹp hơn. Lĩnh vực văn hoá – xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy chi bộ.

5 năm qua, Đảng bộ Cơ quan UBND TP kết nạp mới 110 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cơ quan UBND TP. Thanh Hóa quyết tâm, phấn đấu thực hiện hiệu quả chương trình trọng tâm, đó là: “Nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, phấn đấu đến năm 2022 xây dựng thành công cơ quan kiểm mẫu”. Thực hiện tốt chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của TP; chỉ đạo các chi bộ, phòng, ban chuyên môn tham mưu cho UBND trình HĐND TP. Thanh Hoá ban hành các nghị quyết về phát triển toàn diện kinh tế, xã hội, phấn đấu xây dựng TP. Thanh Hoá thành một trong những đô thị văn minh, công dân thân thiện trong cả nước.

https://thanhhoaexpress .vn/chu-nhiem-ubkt-duoc-chuan-y-lam-pho-bi-thu-thanh-uy-tp-thanh-hoa.html

Loading...