Chi tiết lịch tạm ngừng cấp điện toàn tỉnh Đồng Nai, từ ngày 13/6 đến 19/6/2020

Lịch tạm ngừng cấp điện tỉnh Đồng Nai, từ ngày 13/6/2020 đến ngày 19/6/2020. Điện lực Biên Hòa

13/6/2020 (6h00-6h30; 6h30-7h00; 16h30-17h00; 17h00-17h30): Một phần KCN Biên Hòa 1

14/6/2020 (8h00-9h45): Một phần Quân y viện 7B

15/6/2020 (7h45-9h30; 9h45-11h30): Một phần KP 11, phường Tân Phong

15/6/2020 (8h00-11h00): Một phần KP 3, phường Bửu Hòa

15/6/2020 (13h30-15h30): Một phần KP 2, 3 phường Tân Hạnh

16/6/2020 (7h45-10h45; 13h30-15h30): Một phần KP 11 phường Tân Phong; Khu gia đình QĐ 4

16/6/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 3 phường Bửu Hòa

17/6/2020 (8h00-11h00; 13h30-15h30): Một phần KP Tam Hòa phường Hiệp Hòa

18/6/2020 (7h45-17h00): Một phần KP 3 phường Tam Hòa

18/6/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 6 phường Tân Tiến, KP 8 phường Tân Phong

Điện lực Thống Nhất

14/6/2020 (7h00-17h30): Ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung; Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm

16/6/2020 (7h45-10h15): KP Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây

16/6/2020 (10h15-12h15): KP Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây; Ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2

16/6/2020 (12h45-14h15): Ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc

16/6/2020 (13h15-14h45): Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm

18/6/2020 (7h45-11h45): Ấp 5 xã Lộ 25

Điện lực Trị An

14/6/2020 (13h00-14h00): TBA Mỏ Đá Thạnh Phú 3

17/6/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu

18/6/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp 2, một phần ấp 5 xã Thạnh Phú

Điện lực Xuân Lộc

13/6/2020 (6h30-17h30): Một phần các xã Suối Cao, Xuân Trường (khu vực trại giam Z30A)

13/6/2020 (8h00-16h00): Một phần các ấp Trung Hiếu, Trung Tín, Trung Nghĩa, Bàu Sen – xã Xuân Trường; Các trạm khách hàng Công ty Lê Đức Tiến, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 1, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 2, Trại CN Nguyễn Văn Ngọc 3, Công ty Duy Cường, Trại CN Hoàng Thịnh, Công ty Hoàng Thịnh 2, Công ty Vinh Quang Việt.

13/6/2020 (8h30-11h30): Các xã Xuân Trường, Xuân Thành, Suối Cao

13/6/2020 (8h30-11h30): Trạm khách hàng Đài truyền hình Đồng Nai, Lữ Đoàn 23, thị trấn Gia Ray

13/6/2020 (13h00-14h00): Trạm khách hàng Cơ sở Gỗ Long Việt, xã Xuân Thành

15/6/2020 (8h10-8h40): Trạm khách hàng Công ty Vĩnh Cảnh; KCN Xuân Lộc, thị trấn Gia Ray

15/6/2020 (9h10-10h40): Trạm khách hàng DNTN Ngàn Tỷ, xã Suối Cát

15/6/2020 (11h10-11h40): Trạm khách hàng Cơ sở Xay xát Bình Tân, xã Xuân Phú

15/6/2020 (13h00-14h30): Trạm khách hàng Đặng Kim Nhị, xã Xuân Phú

15/6/2020 (15h00-16h10): Trạm khách hàng Cơ sở Lê Văn Hoàn, xã Xuân Phú

15/6/2020 (16h20-16h50): Trạm khách hàng Cơ sở Phạm Công Thanh, xã Xuân Phú

16/6/2020 (6h30-17h30): Một phần các ấp Hòa Bình, Bưng Cần, Chiến Thắng – xã Bảo Hòa: Một phần ấp Bình Hòa – xã Xuân Phú; Các trạm Cơ Sở Trần Quang Phụng, Vũ Văn Phong 1, Trại chăn nuôi Nguyễn Thị Cúc, Cơ sở Thế Văn, BTS Bảo Hòa, Cơ sở nhựa Phạm Văn Phụng – xã Bảo Hòa

16/6/2020 (9h00-9h15): Một phần ấp 1, 2 xã Xuân Hưng

16/6/2020 (14h00-14h15): Một phần ấp 3 xã Xuân Hòa

17/6/2020 (8h30-9h00): Một phần ấp Tây Minh, xã Lang Minh; Một phần ấp Bình Tiến, xã Xuân Phú

17/6/2020 (10h30-11h00): Một phần ấp Bảo Thị, xã Xuân Định

17/6/2020 (13h30-14h00): Trạm khách hàng Phan Danh Vượng, xã Xuân Tâm

17/6/2020 (14h30-15h00): Trạm khách hàng Trang trại Ông Vượng, xã Xuân Tâm

18/6/2020 (6h30-17h30): Một phần các ấp Chiến Thắng, Hòa Hợp – xã Bảo Hòa; Một phần ấp Bảo Định – xã Xuân Định

Điện lực Định Quán

13/6/2020 (7h00-17h00): Toàn bộ xã Phú Lộc; Ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 10 xã Phú Thịnh; Khu 1, khu 2, khu 3, khu 4, khu 5, khu 6, khu 7 thị trấn Tân Phú

15/6/2020 (8h00-10h00; 10h15-12h15): Ấp 4 xã Tà Lài, huyện Tân Phú

15/6/2020 (8h45-11h15): Ấp 1 xã Tà Lài, huyện Tân Phú

15/6/2020 (13h45-15h45): Ấp 2B xã Núi Tượng; Ấp 6 xã Phú Lập, huyện Tân Phú

15/6/2020 (14h15-16h15): Ấp 4 xã Núi Tượng, huyện Tân Phú

16/6/2020 (7h00-17h00): Xã Đăklua, huyện Tân Phú

16/6/2020 (8h00-12h00): Ấp 1, 4, 5 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú; Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên

17/6/2020 (8h15-15h15; 9h15-16h15): Ấp 2, ấp 7 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán

18/6/2020 (7h30-17h00): Ấp 4 xã Phú An, huyện Tân Phú

18/6/2020 (8h15-10h45): Ấp Phú Yên, xã Phú Trung; Ấp Phú Dũng, Phú Lập, Phú Tân, xã Phú Bình, huyện Tân Phú

18/6/2020 (9h15-11h45): Ấp Phú Lâm 1 xã Phú Sơn, huyện Tân Phú

18/6/2020 (13h30-16h00): Ấp Thanh Thọ 2, Phương Mai 1 xã Phú Lâm, huyện Tân Phú

18/6/2020 (14h00-16h30): Ấp Phú Cường, Phú Kiên, Phú Dũng, xã Phú Bình, huyện Tân Phú

19/6/2020 (8h00-10h30): Ấp 1 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

19/6/2020 (8h00-15h30): Ấp 3 xã Phú Lợi, huyện Định Quán

19/6/2020 (10h45-12h45): Ấp 5, 6 xã Trà Cổ, huyện Tân Phú

19/6/2020 (14h00-16h30): Ấp 5 xã Phú Điền, huyện Tân Phú

Điện lực Long Thành

13/6/2020 (8h00-10h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 320kVA Xay xát Mã Thị Kim Loan

13/6/2020 (10h00-12h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 250kVA Công ty Hồng Thiên Phú

13/6/2020 (13h00-15h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 320kVA Công ty Lam Phương tại trụ 20/6 nhánh Nông Hữu

14/6/2020 (8h00-11h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 160kVA Công ty TNHH Hóa Dầu Great Prosperity tại trụ 26/17 tuyến 479 Bảo Sơn

14/6/2020 (8h00-11h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 400kVA Công ty TNHH Zagro VN tại trụ 25/1 tuyến 478 Tiên Phong

14/6/2020 (9h45-11h30): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 160kVA Công ty Daimosa VN tại trụ 26/36/1 tuyến 479 Bảo Sơn

14/6/2020 (10h00-12h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 400kVA Công ty TNHH Dong Lim Vina Chemical tại trụ 38/2 tuyến 478 Tiên Phong

14/6/2020 (13h00-15h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 560kVA Công ty TNHH Daeyang Vina Precision tại trụ 51/1 tuyến 478 Tiên Phong

14/6/2020 (13h15-15h00): Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 560kVA Công ty TNHH Mao Bảo tại trụ 26/25/1 tuyến 479 Bảo Sơn

Điện lực Trảng Bom

14/6/2020 (6h00-6h30; 20h00-20h30): Một phần ấp Thuận Trường, xã Sông Thao; Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

14/6/2020 (6h00-6h30): Ấp Trung Tâm, Trường An, Tân Thành, Tân Lập, Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

15/6/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom

15/6/2020 (8h30-15h00): Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

15/6/2020 (21h00-21h30): Một phần ấp Thuận Trường, xã Sông Thao; Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

15/6/2020 (21h00-21h30): Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

13/6/2020 (8h00-16h00): Một phần KP 1 phường Tân Hiệp

13/6/2020 (8h00-16h00): Công ty TNHH Gia Công và Dịch Vụ Thép Sài Gòn

15/6/2020 (8h30-11h00): Một phần KP 4 phường Trảng Dài

16/6/2020 (8h30-12h00): Một phần KP 3, 4 phường Trảng Dài; Một phần ấp Ông Hường xãThiện Tân, huyện Vĩnh Cửu

16/6/2020 (8h30-16h00): Một phần KP 4, 4B phường Trảng Dài

17/6/2020 (8h30-9h00; 9h00-10h30): Một phần KP 1 phường Tân Hiệp

18/6/2020 (8h30-11h30): Một phần KP 4 phường Trảng Dài

18/6/2020 (8h30-16h00): Một phần KP 8, 9 phường Hố Nai

19/6/2020 (8h30-16h00): Một phần KP 10 phường Hố Nai

19/6/2020 (8h30-16h00): Một phần KP 2, 10 phường Hố Nai

https://dienluc247. vn/lich-tam-ngung-cap-dien-tinh-dong-nai-tu-ngay-1362020-den-1962020-12562.html

Loading...