Chi tiết lịch cắt điện toàn tỉnh Thanh Hóa từ ngày 15/06 đến ngày 21/06/2020

Chi tiết lịch cắt điện toàn tỉnh Thanh Hóa từ ngày 15/06 đến ngày 21/06/2020

Huyện Triệu Sơn

Cắt điện từ 5h00 : 14/06/2020 đến 16h00 : 14/06/2020 MC 971 Đà , CDCL 971-1 , CDCL 971-7 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đơn vị thi công xử lý tồn tại cải tạo ĐZ lên 22kV

Cắt điện từ 5h00 : 14/06/2020 đến 16h00 : 14/06/2020 MCPĐ 377/22 MV 377E9.3-371E9.17 , CDCL 377-7/22 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đơn vị thi công lắp đặt MC 35kV , cầu dao , cầu chì SI , thu lôi 35kV , thay sứ 10kV và thay đầu cáp 10kV tại trạm MBA tự dùng , lắp đặt xà đỡ đầu cáp và CSV tại cột xuất tuyến các lộ 971 , 972 , 973 TG Đà , lắp trụ đỡ cáp mặt máy phía 22kV của các MBA T1 , T2

Cắt điện từ 5h00 : 14/06/2020 đến 16h00 : 14/06/2020 MC 973 Đà , CDCL 973-1 , CDCL 973-7 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đơn vị thi công xử lý tồn tại cải tạo ĐZ lên 22kV

Cắt điện từ 5h00 : 14/06/2020 đến 16h00 : 14/06/2020 MC 972 Đà , CDCL 972-1 , CDCL 972-7 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đơn vị thi công

Huyện Tĩnh Gia

Cắt điện từ 5h00 : 15/06/2020 đến 17h00 : 15/06/2020 DZ 10KV lộ 971 TGXL Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : điều tiết sản lượng , cải tạo nâng cấp DZ lên 22kv

Huyện Quảng Xương

Cắt điện từ 4h30 : 14/06/2020 đến 16h30 : 14/06/2020 ĐZ lộ 972 TG Quảng Phong Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo ĐZ lên 22 KV

Huyện Thiệu Hóa

Cắt điện từ 9h00 : 14/06/2020 đến 10h30 : 14/06/2020 Lộ 974 TG Thiệu Hưng. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Luôn chuyển MBA Thiệu Tiến 2.

Cắt điện từ 6h30 : 14/06/2020 đến 8h30 : 14/06/2020 Lộ 972 TG Thiệu Hưng. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Luôn chuyển MBA Thiệu Nguyên 2, 4.

Cắt điện từ 9h00 : 14/06/2020 đến 11h30 : 14/06/2020 từ sau CDPĐ 981-7/83 lộ 981 E91 Núi 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thực hiện công việc thay luân chuyển MBA Thiệu Lý 3,4 và TBA Thiệu Vận 4

Cắt điện từ 6h30 : 14/06/2020 đến 8h30 : 14/06/2020 Lộ 971 TG Thiệu Trung. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Luôn chuyển MBA Thiệu Đô 1,3.

Huyện Hoằng Hóa

Cắt điện từ 5h00 : 16/06/2020 đến 17h00 : 16/06/2020 NR Intimex Hoằng Trường Gồm các TBA: Hoằng Tiến 1+3+6,Hoằng Yến 1,Xử lý rác Hải Tiến,Hoằng Trường 2+3+5+7,Đồn biên phòng 118,Ô.Cương,Ô.Giáp, Ô.Tụy, Ô.Thủy, Ông Lê Văn Lý,Ô.Trí, Công Ty INTIMEX. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo nâng cấp nhánh rẽ lên vận hành cấp điện áp 22kV theo dự án

Cắt điện từ 16h30 : 16/06/2020 đến 17h00 : 16/06/2020 Lộ 973 TG Hoằng Ngọc:Gồm các TBA:Hoằng Ngọc 3+8, Lê Viết Trình,Nước sạch, Lê Văn Lý, Trương thị Tuyến, Trương Thị Năm, Lê Thị Hoan,Lê Bá Thoa,Lê Trọng Hòa,Ô.Hải,Bà Hiền,Ô.Huy,Ô.Thắng,Hoằng Yến 1+2+3+4,Hoằng Hải 1+3+4,Hoằng Trường 1+6 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng CDPĐ 973-7/01 INTIMEX Hoằng Trường sau nâng cấp ĐZ sau CDPĐ lên 22 KV.

Cắt điện từ 5h00 : 16/06/2020 đến 5h30 : 16/06/2020 Lộ 973 TG Hoằng Ngọc: Gồm các TBA:Hoằng Ngọc 3+8, Lê Viết Trình,Nước sạch, Lê Văn Lý, Trương thị Tuyến, Trương Thị Năm, Lê Thị Hoan,Lê Bá Thoa,Lê Trọng Hòa,Ô.Hải,Bà Hiền,Ô.Huy,Ô.Thắng,Hoằng Yến 1+2+3+4,Hoằng Hải 1+3+4,Hoằng Trường 1+6 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt CDPĐ 973-7/01 INTIMEX Hoằng Trường đê nâng cấp ĐZ sau CDPĐ lên 22 KV.

Huyện Yên Định

Cắt điện từ 5h00 : 15/06/2020 đến 11h30 : 15/06/2020 Thôn Thị Thư, xã Yên Phong, huyện Yên Định Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển đổi phụ tải các pha trên ĐZ 0,4kV

Huyện Vĩnh Lộc

Cắt điện từ 9h00 : 19/06/2020 đến 11h30 : 19/06/2020 TBA Vĩnh Quang 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ

Cắt điện từ 7h00 : 19/06/2020 đến 9h00 : 19/06/2020 TBA Vĩnh Quang 5 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ

Cắt điện từ 5h30 : 18/06/2020 đến 17h30 : 18/06/2020 ĐZ 0,4kV TBA Vĩnh Long 3T1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn thay cột, dây dẫn, xà, sứ.

Cắt điện từ 14h00 : 18/06/2020 đến 16h30 : 18/06/2020 TBA Vĩnh Hùng 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ

Cắt điện từ 7h00 : 18/06/2020 đến 9h00 : 18/06/2020 TBA Vĩnh Hùng 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ

Cắt điện từ 9h00 : 18/06/2020 đến 11h30 : 18/06/2020 TBA Vĩnh Hùng 5 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ

Cắt điện từ 5h30 : 17/06/2020 đến 17h30 : 17/06/2020 ĐZ 0,4kV TBA Vĩnh Long 3T1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn thay cột, dây dẫn, xà, sứ.

Cắt điện từ 5h30 : 16/06/2020 đến 17h30 : 16/06/2020 ĐZ 0,4kV TBA Vĩnh Long 10 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn thay cột, dây dẫn, xà, sứ.

Cắt điện từ 5h00 : 14/06/2020 đến 6h00 : 14/06/2020 Các xã Minh Tân; Vĩnh Thịnh; Vĩnh Hùng; Vĩnh An; Vĩnh Hòa Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối TBA H.Đ.Oai + L.V.Hưng vị trí mới

Huyện Quan Hóa

Cắt điện từ 5h00 : 14/06/2020 đến 11h00 : 14/06/2020 ĐZ 35kV lộ 374E9.12 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : – Luân chuyển MBA Quan Hóa 5,4, Làng Kế, Quan Hóa 8,7 – Tháo đấu tắt, Khôi phục vận hành MCPĐ 374/01 Phú Lệ ( Sau khi đã cắt CDPĐ 374-7/114 Phú Thanh)

Cắt điện từ 5h00 : 14/06/2020 đến 5h30 : 14/06/2020 ĐZ 35kV sau MCPĐ 371/58A Phú Thanh lộ 371E19.6 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt CDPĐ 374-7/114 Phú Thanh – trả kết dây cơ bản

Huyện Quan Sơn

Cắt điện từ 7h00 : 15/06/2020 đến 11h00 : 15/06/2020 TBA Đồng Tâm 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo Pha, Sử Lý tiếp xúc, đo dòng DZ 0,4KV TBA Đồng Tâm 2

Cắt điện từ 14h00 : 15/06/2020 đến 17h00 : 15/06/2020 TBA Đồng Tâm 3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo Pha, Sử Lý tiếp xúc, đo dòng DZ 0,4KV TBA Đồng Tâm 3

Huyện Đông Sơn

Cắt điện từ 9h00 : 14/06/2020 đến 11h30 : 14/06/2020 Lộ 981 E9.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Luân chuyển MBA

Huyện Cẩm Thủy

Cắt điện từ 7h00 : 15/06/2020 đến 11h30 : 15/06/2020 TBA Cẩm Tú 8 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay cáp Mặt máy TBA Cẩm Tú 8

Cắt điện từ 7h00 : 15/06/2020 đến 11h30 : 15/06/2020 ĐZ 0.4 kV TBA Cẩm Giang 7 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp bộ tụ 0,4 kv TBA Cẩm Giang 7

Cắt điện từ 7h00 : 15/06/2020 11h30 : 15/06/2020 ĐZ 0,4 kV sau TBA Cẩm Giang 8 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp bộ tụ 0,4 kv sau TBA Cẩm Giang 8

Cắt điện từ 7h00 : 15/06/2020 đến 11h30 : 15/06/2020 ĐZ 0,4 kV Sau TBA Cẩm Châu 5 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp bộ tụ 0,4 kv sau TBA Cẩm Châu 5

Cắt điện từ 5h00 : 14/06/2020 đến 17h00 : 14/06/2020 ĐZ 10 kV lộ 971 TG Cẩm Liên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc vận hành lên 22 kV, nhận điện từ lọ 977E9.38 Đấu lại cung cột 35 mạch vòng 971 TG Cẩm Liên – 977 E9.38. Thu hồi cáp xuất tuyến từ ngăn lộ 971 TG Cẩm Liên đến cột 1 xuất tuyến.

Cắt điện từ 5h00 : 14/06/2020 đến 17h00 : 14/06/2020 ĐZ 10 kV lộ 971 E9.38 Trạm 110 kV Cẩm Thủy. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tách ĐZ 171-172 E9.38 phục vụ TĐ Cẩm Thủy xử lý sứ ĐZ , cải tạo vận hành lên 22 kV, PCTH kết hợp chuyển phía 10 lên 22 kV MBA T1 E9.38,

Cắt điện từ 5h00 : 14/06/2020 đến 17h00 : 14/06/2020 ĐZ 10 kV lộ 977 E9.38 Trạm 110 kV Cẩm Thủy. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tách ĐZ 171-172 E9.38 phục vụ TĐ Cẩm Thủy xử lý sứ ĐZ , cải tạo vận hành lên 22 kV, PCTH kết hợp chuyển phía 10 lên 22 kV MBA T1 E9.38.

Loading...