Chi tiết lịch cắt điện toàn tỉnh Thanh Hóa từ ngày 06/07 đến ngày 12/07/2020

Huyện Tĩnh Gia

Cắt điện từ khoảng thời gian 5h00 : 06/07/2020 15h00 : 06/07/2020 cắt điện hoàn toàn ĐZ 10 lộ 971 xuân lâm Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thu hồi KC 01-13 cũ ,Thu hồi cột 13 cũ ,thay bằng cột 13 mới ,Kéo dây đấu từ cột 22 lộ 475E937 sang cột 13 dựng mới ,Chuyển đổi nấc MBA lên vận hành 22kv ,Đóng điện 475E937 cấp 971 TG xuân lâm

Cắt điện từ khoảng thời gian 06/07/2020 5h00 : 06/07/2020 15h00 : 06/07/2020 cắt điện hoàn toàn ĐZ 10 kv lộ 973 xuân lâm Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : An toàn đấu nối từ cột 22 lộ 475E937 sang cột 13 dựng mới lộ 971 TG xuân lâm

Huyện Quảng Xương

Cắt điện từ khoảng thời gian 3h00 : 05/07/2020 7h30 : 05/07/2020 ĐZ lộ 476 E9.11 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột số 35;35A đường trục,lắp xà sứ,rải kéo dây khoảng vượt đường 35-35A lộ 476 E9.11(Phục vụ GPMB dự án đường giao thông nối TP Sầm Sơn với khu KT Nghi Sơn.)

Huyện Hoằng Hóa

Cắt điện từ khoảng thời gian 16h00 : 10/07/2020 17h00 : 10/07/2020 Lộ 972 TG Hoằng Ngọc gồm các TBA:Bệnh viện Hải Tiến, Nhân Ngọc- Hoằng Ngọc, Hoằng Ngọc 2. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu cung cột 16 trục chính sau nâng cấp ĐZ sau cung lên 22 kV

Cắt điện từ khoảng thời gian 10/07/2020 5h00 : 10/07/2020 17h00 : 10/07/2020 Gồm các TBA:,Bơm Nhân Trạch, Hoằng Hà 4,Hoằng Đạo 1+5+6 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Nâng cấp đường dây lên 22 kV.

Cắt điện từ khoảng thời gian 10/07/2020 5h00 : 10/07/2020 6h00 : 10/07/2020 Lộ 972 TG Hoằng Ngọc gồm các TBA:Bệnh viện Hải Tiến, Nhân Ngọc- Hoằng Ngọc, Hoằng Ngọc 2. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách cung cột 16 trục chính để nâng cấp ĐZ sau cung lên 22 kV.

Cắt điện từ khoảng thời gian 10/07/2020 5h00 : 10/07/2020 17h00 : 10/07/2020 Lộ 373 E9.14 TBA 110 kV Hoằng Hóa. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : An toàn cho đơn vị thi công kéo dây lộ 972 TG Hoằng Ngọc giao chéo và chuyển tải 373 E9.18 cấp cho TG Hậu Lộc.

Cắt điện từ khoảng thời gian 09/07/2020 5h00 : 09/07/2020 17h00 : 09/07/2020 Gồm các TBA:,Bưu điện Chợ Vực,Hoằng Ngọc 7,Hoằng Thanh 3,Nhà khách UBND Huyện,Khách sạn Bình Minh,Phương Trang 1+2,Khách sạn Hà Nội Xanh,C.Ty EURO 1+2+3+4,Khách sạn Sao Biển,Khách sạn Hoàng An,C.Ty Anh Dũng,Hoằng Tiến 2+4+5,Hoằng Hải 2,Hoằng Trường 4, Sinh thái Linh Trường 1+3+4. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Nâng cấp đường dây lên 22 kV.

Cắt điện từ khoảng thời gian 09/07/2020 16h00 : 09/07/2020 17h00 : 09/07/2020 Lộ 971 TG Hoằng Ngọc: Gồm các TBA Hoằng Ngọc 1+4+8, Trường THPT Hoằng Hóa 3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu cung cột 11 đường trục sau nâng cấp ĐZ sau cung lên 22 kV.

Cắt điện từ khoảng thời gian 09/07/2020 5h00 : 09/07/2020 6h00 : 09/07/2020 Lộ 971 TG Hoằng Ngọc: Gồm các TBA Hoằng Ngọc 1+4+8, Trường THPT Hoằng Hóa 3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách cung cột 11 đường trục để nâng cấp ĐZ sau cung lên 22 kV.

Cắt điện từ khoảng thời gian 08/07/2020 5h00 : 08/07/2020 17h00 : 08/07/2020 Lộ 972 TG Hoằng Ngọc: Gồm các TBA:Hoằng Ngọc 2,Bơm Nhân Trạch, Hoằng Hà 4,Hoằng Đạo 1+5+6,Nhân Ngọc- Hoằng Ngọc.Bệnh viện Hải Tiến. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Nâng cấp đường dây lên 22 kV.

Cắt điện từ khoảng thời gian 08/07/2020 5h00 : 08/07/2020 17h00 : 08/07/2020 Lộ 973 TG Hoằng Ngọc: Gồm các TBA:Hoằng Ngọc 3+8, Lê Viết Trình,Nước sạch, ,Hoằng Hải 1+3+4,Hoằng Trường 1+2+3+4+5+6, Hoằng Tiến 1+3+6,Hoằng Yến 1 Ông Cương,Ông Lý,Xử lý rác,Ông Giáp,Ông Tụy,Ông Thủy,Ngân Hạnh,Đông Lạnh Hoằng Trường 1+2(INTIMEX),Đồn Biên Phòng,Quốc Trí.Hoằng Ngọc 3,Lê Viết Trình. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Nâng cấp đường dây lên 22 kV.

Cắt điện từ khoảng thời gian 07/07/2020 16h30 : 07/07/2020 17h00 : 07/07/2020 Lộ 973 TG Hoằng Ngọc: Gồm các TBA:Hoằng Ngọc 3+8, Lê Viết Trình,Nước sạch, Lê Văn Lý, Trương thị Tuyến, Trương Thị Năm, Lê Thị Hoan,Lê Bá Thoa,Lê Trọng Hòa,Ô.Hải,Bà Hiền,Ô.Huy,Ô.Thắng,C.Ty Ngân Hạnh,Hoằng Yến 1+2+3+4,Hoằng Hải 1+3+4,Hoằng Trường 1+6 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng CDPĐ 973-7/01 INTIMEX Hoằng Trường sau nâng cấp ĐZ sau CDPĐ lên 22 KV.

Cắt điện từ khoảng thời gian 07/07/2020 5h00 : 07/07/2020 17h00 : 07/07/2020 NR Intimex Hoằng Trường Gồm các TBA: Hoằng Tiến 1+3+6,Hoằng Yến 1,Xử lý rác Hải Tiến,Hoằng Trường 2+3+5+7,Đồn biên phòng 118,Ô.Cương,Ô.Giáp, Ô.Tụy, Ô.Thủy, Ông Lê Văn Lý,Ô.Trí, Công Ty INTIMEX. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Nâng cấp đường dây lên 22 kV. + Dựng cột chèn 25 A và đấu nối TBA Hoằng Yến 5.

Cắt điện từ khoảng thời gia 07/07/2020 5h00 : 07/07/2020 5h30 : 07/07/2020 Lộ 973 TG Hoằng Ngọc.: Gồm các TBA:Hoằng Ngọc 3+8, Lê Viết Trình,Nước sạch, Lê Văn Lý, Trương thị Tuyến, Trương Thị Năm, Lê Thị Hoan,Lê Bá Thoa,Lê Trọng Hòa,Ô.Hải,Bà Hiền,Ô.Huy,Ô.Thắng,C.Ty Ngân Hạnh,Hoằng Yến 1+2+3+4,Hoằng Hải 1+3+4,Hoằng Trường 1+6 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt CDPĐ 973-7/01 INTIMEX Hoằng Trường đê nâng cấp ĐZ sau CDPĐ lên 22 KV.

Cắt điện từ khoảng thời gian 07/07/2020 5h00 : 07/07/2020 17h00 : 07/07/2020 Lộ 971 TG Hoằng Ngọc: Gồm các TBA:Trường cấp 3 Hoằng Hóa 3,Bưu điện Chợ Vực,Hoằng Ngọc 1+4+7+8,Hoằng Thanh 3,Nhà khách UBND Huyện,Khách sạn Bình Minh,Phương Trang 1+2,Khách sạn Hà Nội Xanh,C.Ty EURO 1+2+3+4,Khách sạn Sao Biển,Khách sạn Hoàng An,C.Ty Anh Dũng,Hoằng Tiến 2+4+5,Hoằng Hải 2,Hoằng Trường 4, Sinh thái Linh Trường 1+3+4. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Nâng cấp đường dây lên 22 kV.

Cắt điện từ khoảng thời gian 05/07/2020 5h00 : 05/07/2020 17h00 : 05/07/2020 Lộ 374 E9.14.Gồm các TBA:Công ty Bà Giằng,Công ty Dạ Lan,Công ty Lam Sơn,Phân bón Hữu nghị,Xí nghiệp Súc Sản,Công ty giày Hông Phu,Công ty Giày Hông Mỹ, Khung tranh ảnh, VT Hoằng Long,C.Ty Phương Đông, Thanh Tâm,DIC Hà Nội,Trương Thanh Bình,Chiếu sáng Khu công Nghiệp. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột chèn, thay xà sư từ cột 01-:- 16 theo dự án chống quá tải lộ 374 E9.14.

Huyện Nga Sơn

Cắt điện từ khoảng thời gian 4h00 : 11/07/2020 11h00 : 11/07/2020 TBA NGA THỦY 6 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : NHÀ THẦU CIELO THAY DÂY, CHUYỂN CÔNG TƠ

Cắt điện từ khoảng thời gian 11/07/2020 4h00 : 11/07/2020 11h00 : 11/07/2020 TBA NGA THỦY 4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : NHÀ THẦU CIELO THAY DÂY, CHUYỂN CÔNG TƠ

Cắt điện từ khoảng thời gian 10/07/2020 4h00 : 10/07/2020 11h00 : 10/07/2020 TBA NGA THỦY 3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : NHÀ THẦU CIELO THAY DÂY, CHUYỂN CÔNG TƠ

Cắt điện từ khoảng thời gian 09/07/2020 4h00 : 09/07/2020 11h00 : 09/07/2020 TBA NGA THỦY 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : NHÀ THẦU CIELO THAY DÂY, CHUYỂN CÔNG TƠ

Cắt điện từ khoảng thời gian 09/07/2020 4h00 : 09/07/2020 11h00 : 09/07/2020 TBA NGA THỦY 3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : NHÀ THẦU CIELO THAY DÂY, CHUYỂN CÔNG TƠ

Cắt điện từ khoảng thời gian 08/07/2020 4h00 : 08/07/2020 11h00 : 08/07/2020 TBA NGA THỦY 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : NHÀ THẦU CIELO THAY DÂY, CHUYỂN CÔNG TƠ

Cắt điện từ khoảng thời gian 07/07/2020 4h00 : 07/07/2020 11h00 : 07/07/2020 TBA NGA THỦY 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : NHÀ THẦU CIELO THAY DÂY, CHUYỂN CÔNG TƠ

Cắt điện từ khoảng thời gian 06/07/2020 4h00 : 06/07/2020 11h00 : 06/07/2020 TBA NGA THỦY 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : NHÀ THẦU CIELO THAY DÂY, CHUYỂN CÔNG TƠ

Huyện Như Xuân

Cắt điện từ khoảng thời gian 8h00 : 06/07/2020 13h00 : 06/07/2020 TBA Cát Tân1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay dây dẫn kém chấy lượng

Huyện Như Thanh

Cắt điện từ khoảng thời gian 5h00 : 05/07/2020 17h00 : 05/07/2020 Xã Hải Long, Phú Nhuận, Mậu Lâm, Phượng Nghi, một phần TT Bến Sung Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thi công chuyển lưới 22kV ĐZ và TBA thuộc lộ 971TG Yên Thọ Thay MBA nâng công suất TBA TG Yên Thọ lên 6300kVA-35/22kV Phát dọn hành lang lộ 971 TG Yên Thọ

Huyện Vĩnh Lộc

Cắt điện từ khoảng thời gian 7h30 : 10/07/2020 17h00 : 10/07/2020 ĐZ 0,4kV TBA Vĩnh Tiến 6 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay công tơ định kỳ

Cắt điện từ khoảng thời gian 10/07/2020 6h30 : 10/07/2020 17h30 : 10/07/2020 ĐZ 0,4kV TBA Thành Du Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCL đường dây lắp xà, thay dây dẫn

Cắt điện từ khoảng thời gian 09/07/2020 6h30 : 09/07/2020 17h30 : 09/07/2020 ĐZ 0,4kV TBA Vĩnh Long 3T1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCL đường dây lắp xà, thay dây dẫn

Cắt điện từ khoảng thời gian 08/07/2020 6h30 : 08/07/2020 17h30 : 08/07/2020 ĐZ 0,4kV TBA Vĩnh Long 1T2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCL đường dây lắp xà, thay dây dẫn

Cắt điện từ khoảng thời gian 07/07/2020 6h30 : 07/07/2020 17h30 : 07/07/2020 ĐZ 0,4kV TBA Vĩnh Long 1T2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCL đường dây lắp xà, thay dây dẫn

Huyện Thường Xuân

Cắt điện từ khoảng thời gian 5h00 : 08/07/2020 17h00 : 08/07/2020 Đường dây 0,4kV sau TBA Xuân Cao 1 lộ 374E9.3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà, sứ, cáp nguồn và dây dẫn. (Dự án: Giảm tổn thất các TBA>10% Điện lực Thường Xuân – Tỉnh Thanh Hóa).

Cắt điện từ khoảng thời gian 07/07/2020 5h00 : 07/07/2020 17h00 : 07/07/2020 Đường dây 0,4kV sau TBA Xuân Lẹ 1 lộ 374E9.3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà, sứ, cáp nguồn và dây dẫn. (Dự án: Giảm tổn thất các TBA>10% Điện lực Thường Xuân – Tỉnh Thanh Hóa).

Cắt điện từ khoảng thời gian 06/07/2020 5h00 : 06/07/2020 17h00 : 06/07/2020 Đường dây 0,4kV sau TBA Vạn Xuân 7 lộ 374E9.3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà, sứ, cáp nguồn và dây dẫn. (Dự án: Giảm tổn thất các TBA>10% Điện lực Thường Xuân – Tỉnh Thanh Hóa).

Huyện Lang Chánh

Cắt điện từ khoảng thời gian 4h00 : 05/07/2020 7h00 : 05/07/2020 Các TBA Thiết Ống 5, TBA Đô Thúy, TBA1, 2, 3, 4 Điền Thượng, TBA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điền Hạ, TBA Làng Chệch, TBA Làng Chệch 2, TBA Làng Hang. TBA Làng Mỏ, TBA 1, 2, 3, 4 Tân Phúc, TBA 1, 2 Tam Văn, TBA Bản Lót, TBA Bản Phá. TBA Làng Mốc, TBA Làng Quên, TBA Chiềng Khạt, TBA Dã Chiến Đồng Lương 7,TBA 5 Tân Phúc, TBA 5 Lang Chánh, TBA Kho Bạc,TBA Làng Cui, TBA7, 3 Lang Chánh, TBA TT Viễn Thông Lang Chánh. TBA TBA Ban QLR Phòng Hộ, TBA 1, 2, 3, 4 Quang Hiến, TBA Bãi Bùi, TBA Cty CP Lâm Sản Lang Chá Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý khiếm khuyết ĐZ(do mưa giông gây ảnh hưởng)có nguy cơ gây sự cố, Thay sứ chuỗi vỡ tại cột 22, 37, 110 ĐZ 35kV trục chính lộ 372E9.12, xử lý tay CDPĐ 372-7/123 bị kẹt, Cắt CDPĐ 372-7/01 NR TG Cẩm Liên đã loại khỏi vận hành

Huyện Thạch Thành

Cắt điện từ khoảng thời gian 6h00 : 10/07/2020 11h00 : 10/07/2020 Lộ B Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay dây dẫn đường dây 0,4kV Từ cột 3B÷8B đường dây 0,4kV TBA Thạch Quảng 3

Cắt điện từ khoảng thời gian 08/07/2020 7h00 : 08/07/2020 12h00 : 08/07/2020 Lộ C Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ sung dây dẫn đường dây 0,4kV Từ cột 1C÷16C đường dây 0,4kV TBA Thành Vân 10

Cắt điện từ khoảng thời gian 07/07/2020 6h00 : 07/07/2020 11h00 : 07/07/2020 Từ tủ phân phối đến cột XT3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay cáp xuất tuyến đường dây 0,4kV Từ tủ phân phối đến cột XT3 đường dây 0,4kV TBA Thạch Cẩm 1

Loading...