Chi tiết lịch cắt điện toàn tỉnh Thanh Hóa từ 22/06/2020 đến 28/06/2020

Huyện Triệu Sơn

Bắt đầu cắt điện từ 0h30 : 25/06/2020 đến 6h30 : 25/06/2020 MCPĐ 377/104 , CDCL 377-7/104 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển khoảng cột 78-82 , di chuyển đấu nối các NR Đồng Thắng 4 , Đồng Thắng 1 , Bơm Đồng Lợi , NR Đồng Tiến 1 , phục vụ GPMB đường cao tốc Bắc-Nam

Huyện Tĩnh Gia

Bắt đầu cắt điện từ 5h00 : 21/06/2020 đến 17h00 : 21/06/2020 DZ lộ 971 TGXL Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng kết hợp MC lộ 971 TGXL đê cải tạo nâng cấp Dz lên 22 kv

Huyện Thiệu Hóa

Bắt đầu cắt điện từ 21/06/2020 đến 17h00 : 21/06/2020 MCPĐ 971/07 Lộ 971 TG Thiệu Duy. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : An toàn Di chuyển ĐZ phục vụ GPMB đường cao tốc Bắc – Nam. kết hợp tiểu tu ĐZ. Xử lý CDPĐ đo đếm TBA Thiệu Hợp 9.

Bắt đầu cắt điện từ 3h00 : 21/06/2020 đến 17h00 : 21/06/2020 Cung cột 45 NR Bơm Úng Thiệu Thịnh Lộ 371 E 9.26. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : An toàn Di chuyển ĐZ phục vụ GPMB đường cao tốc Bắc – Nam.

Huyện Hoằng Hóa

Bắt đầu cắt điện từ 5h00 : 25/06/2020 đến 6h00 : 25/06/2020 Lộ 971 TG Hoằng Ngọc: Gồm các TBA Hoằng Ngọc 1+4+8, Trường THPT Hoằng Hóa 3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách cung cột 11 đường trục để nâng cấp ĐZ sau cung lên 22 kV.

Bắt đầu cắt điện từ 5h00 : 25/06/2020 đến 17h00 : 25/06/2020 Gồm các TBA:,Bưu điện Chợ Vực,Hoằng Ngọc 7,Hoằng Thanh 3,Nhà khách UBND Huyện,Khách sạn Bình Minh,Phương Trang 1+2,Khách sạn Hà Nội Xanh,C.Ty EURO 1+2+3+4,Khách sạn Sao Biển,Khách sạn Hoàng An,C.Ty Anh Dũng,Hoằng Tiến 2+4+5,Hoằng Hải 2,Hoằng Trường 4, Sinh thái Linh Trường 1+3+4. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Nâng cấp đường dây lên 22 kV.

Bắt đầu cắt điện từ 16h00 : 25/06/2020 đến 17h00 : 25/06/2020 Lộ 971 TG Hoằng Ngọc: Gồm các TBA Hoằng Ngọc 1+4+8, Trường THPT Hoằng Hóa 3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu cung cột 11 đường trục sau nâng cấp ĐZ sau cung lên 22 kV.

Bắt đầu cắt điện từ 5h00 : 24/06/2020 đến 17h00 : 24/06/2020 Lộ 972 TG Hoằng Ngọc: Gồm các TBA:Đèn đường 2,Hoằng Ngọc 2+6,Bơm Nhân Trạch,Ngọc Đỉnh-Hoằng Hà,Quyết Thắng-Hoằng Đạo,Nhân Phúc-Hoằng Đạo, Nguyễn Đình Bình, Hoằng Đạo 5,Nhân Ngọc.Hoằng Tiến 1+3+6,Hoằng Yến 1.Bệnh viện Hải Tiến. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Nâng cấp đường dây lên 22 kV.

Bắt đầu cắt điện từ 5h00 : 24/06/2020 đến 17h00 : 24/06/2020 Lộ 973 TG Hoằng Ngọc :Gồm các TBA:Hoằng Ngọc 3+8,Hoằng Tiến 1+3+6, Lê Viết Trình,Nước sạch, Lê Văn Lý, Trương thị Tuyến, Trương Thị Năm, Lê Thị Hoan,Lê Bá Thoa,Lê Trọng Hòa,Ô.Hải,Bà Hiền,Ô.Huy,Ô.Thắng,Hoằng Yến 1+2+3+4,Hoằng Hải 1+3+4,Hoằng Trường 1+2+3+4+5+6+7,Ông Cương,Ông Lý,Xử lý rác,Ông Giáp,Ông Tụy,Ông Thủy,Ngân Hạnh,Đông Lạnh Hoằng Trường 1+2(INTIMEX),Đồn Biên Phòng,Quốc Trí.Hoằng Ngọc 3,Lê Viết Trình. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Nâng cấp đường dây lên 22 kV.

Bắt đầu cắt điện từ 5h00 : 23/06/2020 đến 17h00 : 23/06/2020 NR Intimex Hoằng Trường Gồm các TBA: Hoằng Tiến 1+3+6,Hoằng Yến 1,Xử lý rác Hải Tiến,Hoằng Trường 2+3+5+7,Đồn biên phòng 118,Ô.Cương,Ô.Giáp, Ô.Tụy, Ô.Thủy, Ông Lê Văn Lý,Ô.Trí, Công Ty INTIMEX. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Nâng cấp đường dây lên 22 kV.

Bắt đầu cắt điện từ 5h00 : 23/06/2020 đến 17h00 : 23/06/2020 Lộ 971 TG Hoằng Ngọc: Gồm các TBA:Trường cấp 3 Hoằng Hóa 3,Bưu điện Chợ Vực,Hoằng Ngọc 1+4+7+8,,Hoằng Thanh 3,Nhà khách UBND Huyện,Khách sạn Bình Minh,Phương Trang 1+2,Khách sạn Hà Nội Xanh,C.Ty EURO 1+2+3+4,Khách sạn Sao Biển,Khách sạn Hoàng An,C.Ty Anh Dũng,Hoằng Tiến 2+4+5,Hoằng Hải 2,Hoằng Trường 4, Sinh thái Linh Trường 1+3+4. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Nâng cấp đường dây lên 22 kV.

Bắt đầu cắt điện từ 16h30 : 23/06/2020 đến 17h00 : 23/06/2020 Lộ 973 TG Hoằng Ngọc: Gồm các TBA:Hoằng Ngọc 3+8, Lê Viết Trình,Nước sạch, Lê Văn Lý, Trương thị Tuyến, Trương Thị Năm, Lê Thị Hoan,Lê Bá Thoa,Lê Trọng Hòa,Ô.Hải,Bà Hiền,Ô.Huy,Ô.Thắng,Hoằng Yến 1+2+3+4,Hoằng Hải 1+3+4,Hoằng Trường 1+6 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng CDPĐ 973-7/01 INTIMEX Hoằng Trường sau nâng cấp ĐZ sau CDPĐ lên 22 KV.

Bắt đầu cắt điện từ 5h00 : 23/06/2020 đến 5h30 : 23/06/2020 Lộ 973 TG Hoằng Ngọc: Gồm các TBA:Hoằng Ngọc 3+8, Lê Viết Trình,Nước sạch, Lê Văn Lý, Trương thị Tuyến, Trương Thị Năm, Lê Thị Hoan,Lê Bá Thoa,Lê Trọng Hòa,Ô.Hải,Bà Hiền,Ô.Huy,Ô.Thắng,Hoằng Yến 1+2+3+4,Hoằng Hải 1+3+4,Hoằng Trường 1+6 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt CDPĐ 973-7/01 INTIMEX Hoằng Trường đê nâng cấp ĐZ sau CDPĐ lên 22 KV.

Thành Phố Thanh Hóa

Bắt đầu cắt điện từ 6h00 : 21/06/2020 đến 8h00 : 21/06/2020 Lô 472E9.9 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kiểm tra rơle 472 không lưu được bản ghi sự cố

Huyện Hà Trung

Bắt đầu cắt điện từ 5h00 : 27/06/2020 đến 17h00 : 27/06/2020 Xã Hà Đông, Hà Lĩnh Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển đường điện phục vụ GPMB cao tốc bắc Nam

Bắt đầu cắt điện từ 3h00 : 21/06/2020 đến 17h00 : 21/06/2020 Xã Hà Lĩnh Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển đường điện phục vụ GPMB cao tốc bắc Nam

Bắt đầu cắt điện từ 3h00 : 21/06/2020 đến 3h20 : 21/06/2020 Xã Hà Ninh, Hà Ngọc, Hà Phong, Hà Đông, Hà Lĩnh, Hà sơn Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt nháy máy cắt 971E9.4 để cắt CDPĐ 971-7/1 Hà Lĩnh

Bắt đầu cắt điện từ 17h00 : 21/06/2020 đến 17h30 : 21/06/2020 Xã Hà Ninh, Hà Ngọc, Hà Phong, Hà Đông, Hà Lĩnh, Hà sơn Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt nháy máy cắt 971E9.4 để đóng CDPĐ 971-7/1 Hà Lĩnh

Huyện Yên Định

Bắt đầu cắt điện từ 16h30 : 21/06/2020 đến 18h30 : 21/06/2020 TT Quán Lào, xã Định Bình, huyện Yên Định, các xã Thiệu Duy, Thiệu Giang, Thiệu Thịnh, Thiệu Hợp huyện Thiệu Hoá Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt nháy lộ 371E9.26 để Điện lực Thiệu Hoá đấu lại đường dây sau cung cột 45 nhánh rẽ Bơm Úng Thiệu Thịnh

Bắt đầu cắt điện từ 3h00 : 21/06/2020 đến 5h00 : 21/06/2020 TT Quán Lào, xã Định Bình, huyện Yên Định, các xã Thiệu Duy, Thiệu Giang, Thiệu Thịnh, Thiệu Hợp huyện Thiệu Hoá Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt nháy lộ 371E9.26 để Điện lực Thiệu Hoá tách đường dây sau cung cột 45 nhánh rẽ Bơm Úng Thiệu Thịnh

Huyện Vĩnh Lộc

Bắt đầu cắt điện từ 14h30 : 26/06/2020 đến 15h30 : 26/06/2020 TBA Vĩnh Quang 4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ từ cột 1L2 đến 11L2

Bắt đầu cắt điện từ 9h00 : 26/06/2020 đến 10h00 : 26/06/2020 CTY ĐỨC LỘC Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ

Bắt đầu cắt điện từ 10h30 : 26/06/2020 đến 11h30 : 26/06/2020 Tự dùng bơm Yên Tôn Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ

Bắt đầu cắt điện từ 8h00 : 26/06/2020 đến 10h00 : 26/06/2020 TBA Vĩnh An 4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt tụ bù 0,4kV lộ 2

Bắt đầu cắt điện từ 9h30 : 25/06/2020 11h30 : 25/06/2020 TBA Vĩnh Thịnh 9 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ từ cột 1L1 đến 5L1

Bắt đầu cắt điện từ 7h30 : 25/06/2020 đến 8h30 : 25/06/2020 TBA Hoàng Linh Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ

Bắt đầu cắt điện từ 14h00 : 25/06/2020 đến 15h30 : 25/06/2020 TBA Vĩnh Thịnh 11 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ từ cột 1L1 đến 12L1

Bắt đầu cắt điện từ 5h30 : 23/06/2020 đến 17h30 : 23/06/2020 Vĩnh Hùng 3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn đường dây và khắc phục sự cố lưới điện hạ áp

Bắt đầu cắt điện từ 5h30 : 22/06/2020 đến 17h30 : 22/06/2020 Vĩnh Hùng 4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn đường dây và khắc phục sự cố lưới điện hạ áp

Bắt đầu cắt điện từ 5h30 : 22/06/2020 đến 17h30 : 22/06/2020 ĐZ 0,4kV TBA Vĩnh Hùng 7 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn thay cột xà, dây dẫn.

Bắt đầu cắt điện từ 5h30 : 21/06/2020 đến 17h30 : 21/06/2020 Vĩnh Hùng 8 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn đường dây và khắc phục sự cố lưới điện hạ áp

Bắt đầu cắt điện từ 5h30 : 21/06/2020 đến 17h30 : 21/06/2020 ĐZ 0,4kV TBA Thành Du Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn thay cột

Huyện Thường Xuân

Bắt đầu cắt điện từ 5h00 : 22/06/2020 đến 17h00 : 22/06/2020 Đường dây 0,4kV sau TBA Xuân Thắng 10kV lộ 972 TG Thường Xuân. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà, sứ, cáp nguồn và dây dẫn. (Dự án: Giảm tổn thất các TBA>10% Điện lực Thường Xuân – Tỉnh Thanh Hóa).

Huyện Quan Hóa

Bắt đầu cắt điện từ 6h00 : 22/06/2020 đến 17h00 : 22/06/2020 ĐZ 0,4kV sau TBA Hiền Chung Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ kết hợp cân đảo pha, xử lý tiếp xúc cung lèo chỉnh trang hòm hộp công tơ. Luân chuyển tụ bù hạ thế

Huyện Quan Sơn

Bắt đầu cắt điện từ 7h00 : 22/06/2020 đến 11h00 : 22/06/2020 Lộ A TBA Kỳ Tân 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo Pha, Xử lý tiếp Xúc, đo dòng TBA Kỳ Tân 2

Bắt đầu cắt điện từ 14h00 : 22/06/2020đến 17h00 : 22/06/2020 Lộ A TBA Kỳ Tân 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo Pha, Xử lý tiếp Xúc, đo dòng TBA Kỳ Tân 1

Huyện Cẩm Thủy

Bắt đầu cắt điện từ 7h00 : 22/06/2020 đến 11h30 : 22/06/2020 TBA Cẩm Tú 8 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay cáp mặt MBA Cẩm Tú 8

Bắt đầu cắt điện từ 7h00 : 22/06/2020 17h00 : 22/06/2020 TBA Phúc Lợi Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Cáp mặt MBA Phúc Lợi

Bắt đầu cắt điện từ 7h00 : 22/06/2020 đến 17h00 : 22/06/2020 ĐZ 0,4 kV sau TBA Cẩm Giang 7 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp bộ tụ 0,4 kV sau TBA Cẩm Giang 7

Bắt đầu cắt điện từ 7h00 : 22/06/2020 đến 17h00 : 22/06/2020 ĐZ 0,4 kV TBA Cẩm Châu 5 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp bộ tụ 0,4 kV sau TBA Cẩm Châu 5

Bắt đầu cắt điện từ 7h00 : 22/06/2020 đến 17h00 : 22/06/2020 ĐZ 0,4 kV sau TBA Cẩm Giang 8 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp bộ tụ 0,4 kV sau TBA Cẩm Giang 8

Huyện Thạch Thành

Bắt đầu cắt điện từ 5h30 : 27/06/2020 đến 17h00 : 27/06/2020 MCPĐ 974/68 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCL ĐZ Từ cột số 93 đến cột số 129 đường trục lộ 974TG Dốc Trầu

Bắt đầu cắt điện từ 5h30 : 26/06/2020 đến 17h00 : 26/06/2020 MCPĐ 974/68 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCL ĐZ Từ cột số 93 đến cột số 129 đường trục lộ 974TG Dốc Trầu

Bắt đầu cắt điện từ 7h00 : 22/06/2020 11h30 : 22/06/2020 Lộ B Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ sung dây dẫn đường dây 0,4kV từ cột 3B÷13B đường dây 0,4kV TBA Phượng Long

Bắt đầu cắt điện từ 5h30 : 21/06/2020 đến 17h00 : 21/06/2020 CDPĐ 374-7/1 Thạch Tượng Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCL ĐZ 35kV nhánh rẽ Thạch Tượng

Huyện Hậu Lộc

Bắt đầu cắt điện từ 5h00 : 22/06/2020 đến 17h00 : 22/06/2020 Đường dây 0,4kV sau TBA Hải Lộc 6 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo bổ xung dây dẫn 1 pha 2 dây lên 3 pha 4 dây Từ cột 10.1 lộ 1đến 10.5 lộ1 và cột 10 lộ 2 10.1 lộ 2 đường dây 0,4kV sau TBA Hải Lộc 6

Loading...