Chi tiết lịch cắt điện toàn tỉnh Quảng Bình từ ngày 25/6/2020 đến ngày 01/7/2020

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 25/6/2020 đến ngày 01/7/2020 bao gồm các khu vực sau:

1. Thành phố Đồng Hới:

Khu vực Các tổ dân phố Diêm Bắc 1, 2 phường Đức Ninh Đông mất điện Từ 06h00 đến 10h00 ngày 25/6

Khu vực Các thôn 6, 16 xã Lộc Ninh; các tổ dân phố 10, 14 phường Nam Lý mất điện Từ 06h00 đến 09h00 ngày 26/6

Khu vực Thôn Trung Bính xã Bảo Ninh mất điện Từ 13h30 đến 16h00 ngày 26/6

Khu vực Một phần khu đô thị Bắc Trần Hưng Đạo tổ dân phố 2 phường Đồng Phú mất điện Từ 06h00 đến 09h00 ngày 27/6

Khu vực Các tổ dân phố 1, 2, 3 phường Đồng Phú; các tổ dân phố 3, 4 phường Hải Đình (nay là phường Đồng Hải) mất điện Từ 05h30 đến 10h00 ngày 27/6

Khu vực Các tổ dân phố Diêm Hạ, Diêm Thượng phường Đức Ninh Đông; tổ dân phố 1 phường Nam Lý mất điện Từ 05h30 đến 17h00 ngày 28/6

Khu vực Các tổ dân phố Diêm Trung, Diêm Nam phường Đức Ninh Đông mất điện Từ 06h30 đến 14h30 ngày 28/6

2. Huyện Lệ Thủy:

Khu vực Thôn Tương Trợ xã Hưng Thủy mất điện Từ 06h00 đến 12h30 ngày 25/6

Khu vực Các đội 1, 2 thôn Mỹ Đức xã Sơn Thủy mất điện Từ 13h00 đến 16h30 ngày 26/6

Khu vực Thôn Thanh Mỹ xã Thanh Thủy mất điện Từ 06h00 đến 15h00 ngày 27/6

Khu vực Thôn Thanh Tân xã Thanh Thủy mất điện Từ 06h00 đến 12h30 ngày 01/7

Khu vực Tổ dân phố Phong Giang thị trấn Kiến Giang mất điện Từ 06h30 đến 11h00 ngày 01/7

3. Huyện Quảng Ninh:

Xã Trường Xuân mất điện Từ 06h30 đến 10h30 ngày 27/6

4. Huyện Bố Trạch:

Khu vực Xã Sơn Lộc; các thôn Bắc Sơn, Trung Thuận, Đông Duyệt, Bắc Duyệt, Trung Duyệt, Nam Duyệt, Bình Thuận, xóm Cồn xã Hải Phú Từ 06h30 đến 17h00 ngày 25/6

Khu vực Xã Vạn Trạch (trừ các thôn Bắc Lộc, Nam Lộc, Thọ Lộc); các thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xã Hoàn Trạch (nay là thị trấn Hoàn Lão); thôn Làng xã Tây Trạch Từ 06h30 đến 08h30 và từ 11h30 đến 14h30 ngày 30/6

Khu vực Các thôn Bắc Lộc, Nam Lộc, Thọ Lộc xã Vạn Trạch Từ 06h00 đến 14h30 ngày 30/6

5. Huyện Tuyên Hóa:

Khu vực Thôn Đức Phú 2 xã Đức Hóa Từ 07h00 đến 10h30 ngày 25/6

6. Huyện Minh Hóa:

Khu vực Xã Hóa Sơn; các thôn Đa Năng, Đa Thịnh xã Hóa Hợp Từ 06h30 đến 14h00 ngày 27/6

Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng 19001909 để biết thêm chi tiết.

Loading...