Chi tiết lịch cắt điện Lục Nam từ ngày 15/06 đến 22/06/2020

Chi tiết lịch cắt điện Lục Nam từ ngày 15/06 đến ngày 22/06/2020

16/06/2020 6h30 : 16/06/2020 10h30 : 16/06/2020 Thôn Tổng lệnh 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay cáp xuất tuyến , VSCN TBA

16/06/2020 7h30 : 16/06/2020 9h00 : 16/06/2020 Thôn Quỷnh sành, quỷnh cả Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây dẫn từ cột 1.I.II.III.IV/Q đến tủ PP 0,4kV và đấu nối vào lộ IV TBA Quỷnh

16/06/2020 6h30 : 16/06/2020 10h00 : 16/06/2020 Thôn Đình Gai Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, chỉnh trang 5S TBA

16/06/2020 6h30 : 16/06/2020 10h00 : 16/06/2020 Thôn Quỳnh ĐỘ Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, chirnhy trang 5S TBA

17/06/2020 6h30 : 17/06/2020 10h00 : 17/06/2020 Bơm KL Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng thay sứ cao thế pha C MBA

18/06/2020 7h00 : 18/06/2020 10h30 : 18/06/2020 Thôn Đồng Vành Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay cáp xuất tuyến , VSCN TBA

Ngày 19/06/2020 – 22/06/2020 hiện chưa có lịch cắt điện

http://cskh. npc.com.vn/CapDien/LichCatDien/

Loading...