Chi tiết lịch cắt điện diện rộng toàn tỉnh Thanh Hóa từ 18/5 đến 24/5: Nắng nóng tiếp tục tăng cao, điện tiếp tục cắt nhiều

Chi tiết lịch cắt điện diện rộng toàn tỉnh Thanh Hóa 18/5 – 24/5

1. Huyện Nông Cống

1. Cắt điện từ 24/05/2020 4h30 đến 24/05/2020 19h30 : 24/05/2020 Lộ 375E9.8 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : An toàn làm thay dây chống sét Đz 175E9.50, 171E9.8 đi giao chéo

2. Cắt điện từ 24/05/2020 5h00 đến 24/05/2020 17h00 : 24/05/2020 lộ 972 E9.8 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : An toàn làm thay dây chống sét ĐZ 175 E9.50; 171 E9.8 đi giao chéo

3. Cắt điện từ 20/05/2020 17h00 đến 20/05/2020 17h30 : 20/05/2020 Đz sau MC 375/04 Vạn Hòa Công Liêm Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt nháy MC 375/04 Vạn Hòa Công Liêm để đấu cung cột 60 NR Vạn Hòa Công Liêm

4. Cắt điện từ 20/05/2020 5h00 đến 20/05/2020 5h30 : 20/05/2020 Đz sau MC 375/04 Vạn Hòa Công Liêm Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt nháy MC 375/04 Vạn Hòa Công Liêm để tháo cung cột 60 NR Vạn Hòa Công Liêm

5. Cắt điện từ 20/05/2020 5h00 đến 20/05/2020 17h00 : 20/05/2020 Đz sau cung cột 60 NR Vạn Hòa Công Liêm lộ 375E9.8 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : An toàn làm thay dây chống sét ĐZ 175E9.50, 171E9.8 đi giao chéo

6. Cắt điện từ 19/05/2020 17h00 đến 19/05/2020 17h30 : 19/05/2020 Đz sau MC 375/04 Vạn Hòa Công Liêm Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt nháy MC 375/04 Vạn Hòa Công Liêm để đấu cung cột 60 NR Vạn Hòa Công Liêm

7. Cắt điện từ 19/05/2020 5h00 đến 19/05/2020 5h30 : 19/05/2020 Đz sau MC 375/04 Vạn Hòa Công Liêm Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt nháy MC 375/04 Vạn Hòa Công Liêm để tháo cung cột 60 NR Vạn Hòa Công Liêm

8. Cắt điện từ 19/05/2020 5h00 đến 19/05/2020 17h00 : 19/05/2020 Đz sau cung cột 60 NR Vạn Hòa Công Liêm lộ 375E9.8 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : An toàn làm thay dây chống sét Đz 175E9.50, 171E9.8 giao chéo

9. Cắt điện từ 17/05/2020 4h30 đến 17/05/2020 19h30 : 17/05/2020 Lộ 971E9.8 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : An toàn làm thay dây chống sét Đz 175E9.50, 171E9.8 đi giao chéo

2. Huyện Tĩnh Gia

1. Cắt điện từ 6h30 : 23/05/2020 17h00 : 23/05/2020 đường dây 10kv lộ 974 trung gian triêu dương Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : điều tiết sản lượng cải tạo nâng cấp đường dây lên 22kv

2. Cắt điện từ 22/05/2020 6h30 : 22/05/2020 17h00 : 22/05/2020 đường dây 10kv lộ 972 trung gian triêu dương Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : diều tiết sản lượng cải tạo nâng cấp đường dây lên 22kv

3. Cắt điện từ 21/05/2020 6h30 : 21/05/2020 17h00 : 21/05/2020 đường dây 10kv lộ 971 trung gian triêu dương Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : điều tiết sản lượng cải tạo nâng cấp đường dây lên 22kv

4. Cắt điện từ20/05/2020 6h30 : 20/05/2020 17h00 : 20/05/2020 đường dây 10kv lộ 974 trung gian triêu dương Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : điều tiết sản lượng cải tạo nâng cấp đường dây lên 22kv

5. Cắt điện từ 18/05/2020 5h00 : 18/05/2020 17h00 : 18/05/2020 Nr Bơm Trường trung Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay dây dẫn kém chất lượng

6. Cắt điện từ 17/05/2020 5h00 : 17/05/2020 17h00 : 17/05/2020 Nr Bơm Trường Trung Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay dây dẫn kém chất lượng

7. Cắt điện từ 17/05/2020 16h00 : 17/05/2020 17h00 : 17/05/2020 đường dây 22kv lộ 477E913 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : đấu lại cung cột 42A sau khi cải tạo nâng cấp đường dây từ cột 53-64 ,lắp đặt đo đếm NMĐ nghi sơn 2 tại cột 02 nhánh rẽ nhiệt điện

8. Cắt điện từ 17/05/2020 6h00 : 17/05/2020 7h00 : 17/05/2020 đường dây 22kv lộ 477E913 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : tách cung cột 42A phục vụ cải tạo nâng cấp đường dây từ cột 53 -64 ,lắp đo đếm NMĐ nghi sơn 2 tại cột 02 nhánh rẽ nhiệt điện

9. Cắt điện từ 17/05/2020 6h00 : 17/05/2020 17h00 : 17/05/2020 đường dây 22kv sau cung cột 42A lộ 477E913 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : điều tiết sản lượng cải tạo đường dây từ cột 53-64 ,lắp do đếm NMĐ nghi sơn 2 tại cột 02 nhánh rẽ nhiệt điện

3. Huyện Quảng Xương

1. Cắt điện từ 5h00 : 22/05/2020 17h00 : 22/05/2020 ĐZ lộ 971 Quảng Lĩnh Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : – Chuyể nấc MBA, chuyển ĐZ lên vận hành 22 KV. – Đóng điện 471 E9.29

2. Cắt điện từ 22/05/2020 5h00 : 22/05/2020 17h00 : 22/05/2020 ĐZ lộ 973 Quảng Lĩnh Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : – Chuyển nấc MBA, chuyển ĐZ lên vận hành 22 KV – Đóng điện 473
E9.29

3. Cắt điện từ 19/05/2020 5h00 : 19/05/2020 17h00 : 19/05/2020 ĐZ lộ 971 Quảng Phong Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo ĐZ và TBA lên 22 KV

4. Cắt điện từ18/05/2020 5h00 : 18/05/2020 17h00 : 18/05/2020 ĐZ lộ 971 Quảng Lĩnh Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo ĐZ lên vận hành 22 KV

5. Cắt điện từ 17/05/2020 5h00 : 17/05/2020 17h00 : 17/05/2020 ĐZ sau CDPĐ 973-7/31 lộ 973 Quảng Lĩnh Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo ĐZ lên vận hành 22 KV

6. Cắt điện từ17/05/2020 5h00 : 17/05/2020 17h00 : 17/05/2020 Tách ĐZ sau cột 63 lộ 971 TG Quảng Phong. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc MBA,chuyển ĐZ lên vận hành 22 KV. Dựng cột chèn 7A phục vụ đấu nối 477 E9.29. -Đóng điện 477 E9.29

7. Cắt điện từ17/05/2020 5h00 : 17/05/2020 17h00 : 17/05/2020 ĐZ lộ 972 TG Quảng Lĩnh. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc MBA,chuyển ĐZ lên vận hành 22 KV. -Đóng điện 475 E9.29

4. Huyện Hoằng Hóa

1. Cắt điện từ 6h00 : 17/05/2020 17h00 : 17/05/2020 Lộ Đường dây 973 E9.14 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kết hợp với lịch cắt điện trạm 110kV . Thực hiện khắc phục các tồn tại trên lưới, thực hiên thay thế các MBA 10kv lên 22kV , Chuyển đổi lưới 10kV lên vận hành cấp điện áp 22kV

2. Cắt điện từ 17/05/2020 6h00 : 17/05/2020 17h00 : 17/05/2020 Lộ Đường dây 975 E9.14 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kết hợp với lịch cắt điện trạm 110kV . Thực hiện khắc phục các tồn tại trên lưới, thực hiên thay thế các MBA 10kv lên 22kV , Chuyển đổi lưới 10kV lên vận hành cấp điện áp 22kV

3. Cắt điện từ 17/05/2020 6h00 : 17/05/2020 17h00 : 17/05/2020 Lộ 971-E9.14 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo nâng cấp đường dây lên vận hành cấp điện áp 22kV

5. Thành Phố Thanh Hóa

1. Cắt điện từ 4h30 : 23/05/2020 6h30 : 23/05/2020 Toàn bộ lưới điện sau MC 474E9.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt MC lộ 474 E9.1 để đấu nối CTM CQT TBA Phú Liên: 250kVA-22/0,4kV tại TBA Hồ Điều Hòa 2. Thay thế đấu nối tuyến cáp ngầm từ cột 39 đi TBA Phú Sơn 2A.

2 . Cắt điện từ 17/05/2020 5h30 : 17/05/2020 16h30 : 17/05/2020 Toàn bộ lưới điện sau MC 474E9.9 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt MC lộ 474 E9.9 để thay cột xà sứ và dây dẫn từ cột 9A đến cột 14 đường trục và từ cột 19 đến cột 29.

6. Huyện Yên Định

1. Cắt điện từ 5h00 : 23/05/2020 16h00 : 23/05/2020 Các xã Định Tăng, Yên Lạc, 1 phần xã Yên Ninh huyện Yên Định, xã Thiệu Ngọc, 1 phần xã Thiệu Vũ huyện Thiệu Hoá Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng, kết hợp xử lý tồn tại sau khi nâng cấp lưới 10kV lên 22kV

2. Cắt điện từ 20/05/2020 4h00 : 20/05/2020 19h00 : 20/05/2020 Các xã Định Hoà, Định Thành, Định Công, 1 phần xã Định Bình huyện Yên Định, xã Thiệu Quang, 1 phần xã Thiệu Giang huyện Thiệu Hoá Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển khoảng cột 09-20 phục vụ giải phóng mặt bằng Quảng Trường Yên Định (Theo đề nghị của UBND huyện Yên Định), kết hợp chuyển lưới 10kV lên 22kV

3. Cắt điện từ 20/05/2020 4h00 : 20/05/2020 12h00 : 20/05/2020 TT Quán Lào, các xã Định Hoà, Định Bình, Định Thành, Định Công huyện Yên Định, xã Thiệu Quang, 1 phần xã Thiệu Giang huyện Thiệu Hoá Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đôn khoảng cột 06-07 NR Gạch Định Liên, Tháo dỡ thu hồi NR trung gian Quán Lào, SCTX thay CDPĐ 372-7/02 Cầu Khải, CDPĐ 331-1 trạm Bơm Cầu Khải, Đấu nối TBA Phương Mai

3. Cắt điện từ 20/05/2020 4h00 : 20/05/2020 19h00 : 20/05/2020 Một phần TT Quán Lào, 1 phần các xã Định Bình, Định Tăng huyện Yên Định Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển đường dây 10kV lộ 974 Quán Lào (cũ) từ cột số 09-14 để giải phóng mặt bằng xây dựng Quảng Trường huyện Yên Định

4. Cắt điện từ 20/05/2020 4h00 : 20/05/2020 15h00 : 20/05/2020 Các xã Định Tân, Định Tiến, Định Hưng, Định Hải, 1 phần TT Quán Lào, 1 phần các xã Định Bình, Định Tăng huyện Yên Định Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý tồn tại sau khi nâng cấp lưới 10kV lên 22kV, Đấu nối TBA Định Bình 9, Định Tường 8, tách đấu nối NR Quán Lào 2, Định Tường 3, thu hồi dây dẫn từ cột 20 đến cột 02 lộ kép (972-974) Quán Lào

7. Huyện Vĩnh Lộc

1. Cắt điện từ 15h30 : 20/05/2020 17h30 : 20/05/2020 Thôn 5 – xã Ninh Khang Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ

2. Cắt điện từ20/05/2020 13h30 : 20/05/2020 15h30 : 20/05/2020 Thôn Thọ Vực – xã Ninh Khang Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ

3. Cắt điện từ20/05/2020 11h30 : 20/05/2020 13h30 : 20/05/2020 + Khu vực các xã thuộc huyện Vĩnh Lộc + Xã Thạch Long huyện Thạch Thành Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay MBA T3 nâng công suất 3200 kVA lên 4000 kVA

8. Huyện Thạch Thành

1. Cắt điện từ 7h30 : 18/05/2020 17h00 : 18/05/2020 CD 0,4kV TBA Thạch Lâm 5 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha phụ tải đường dây 0,4kV

9. Huyện Cẩm Thủy

1. Cắt điện từ 5h00 : 24/05/2020 17h00 : 24/05/2020 ĐZ 10 kV sau lộ 971 TG Cẩm Liên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo ,nâng cấp ĐZ 10 kV lên 22 kV

2. Cắt điện từ 23/05/2020 5h00 : 23/05/2020 17h00 : 23/05/2020 ĐZ 10 kV sau lộ 971 TG Cẩm Liên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo ,nâng cấp ĐZ 10 kV lên 22 kV

3. Cắt điện từ 21/05/2020 5h00 : 21/05/2020 17h00 : 21/05/2020 ĐZ 10 kV sau cung cột 60 lộ 977 -E9.38 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo nâng cấp ĐZ 10 kV lên 22 kV

21/05/2020 16h30 : 21/05/2020 16h45 : 21/05/2020 ĐZ 10 kV lộ 977E9.38 Trạm 110 kV Cẩm Thủy Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cắt lộ 977 -E9.38 để đấu lại cung cột 60 ( Sau khi kết thúc công việc Cải tạo nâng cấp ĐZ 10 kV lên 22 kV )

4. Cắt điện từ 21/05/2020 5h15 : 21/05/2020 5h30 : 21/05/2020 ĐZ 10 kV lộ 977E9.38 Trạm 110 kV Cẩm Thủy Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : đóng lộ 977 -E9.38 sau khi tách tốt cung cột 60 ( Cải tạo nâng cấp ĐZ 10 kV lên 22 kV )

5. Cắt điện từ 21/05/2020 5h00 : 21/05/2020 5h15 : 21/05/2020 ĐZ 10 kV lộ 977E9.38 Trạm 110 kV Cẩm Thủy Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cắt lộ 977 -E9.38 để tách cung cột 60 ( Cải tạo nâng cấp ĐZ 10 kV lên 22 kV )

6. Cắt điện từ 21/05/2020 16h45 : 21/05/2020 17h00 : 21/05/2020 ĐZ 10 kV lộ 977E9.38 Trạm 110 kV Cẩm Thủy Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : đóng lộ 977 -E9.38 sau khi đấu tốt cung cột 60

7. Cắt điện từ 20/05/2020 5h00 : 20/05/2020 17h00 : 20/05/2020 ĐZ sau CDPĐ 971-7/01 Cẩm Thành lộ 971 TG Cẩm Liên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo nâng cấp ĐZ 10 kV lên Cấp điện áp 22 kV

8. Cắt điện từ20/05/2020 16h30 : 20/05/2020 16h45 : 20/05/2020 ĐZ 10 kV lộ 971 TG Cẩm Liên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt lộ 971TG Cẩm Liên để đóng CDPĐ 971-7/01 Cẩm Thành (sau khi kết thúc CV cải tạo nâng cấp ĐZ 10 kV lên 22 kV )

9. Cắt điện từ 20/05/2020 5h15 : 20/05/2020 5h30 : 20/05/2020 ĐZ 10 kV lộ 971 TG Cẩm Liên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng lộ 971 TG Cẩm Liên sau khi cắt tốt CDPĐ 971-7/01Cẩm Thành ( Cải tạo nâng cấp ĐZ 10 kV lên 22 kV

10. Cắt điện từ 20/05/2020 16h45 : 20/05/2020 17h00 : 20/05/2020 ĐZ 10 kV lộ 971 TG Cẩm Liên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đóng lộ 971TG Cẩm Liên sau khi đóng tốt CDPĐ 971-7/01 Cẩm Thành (sau khi kết thúc CV cải tạo nâng cấp ĐZ 10 kV lên 22 kV )

11. Cắt điện từ 20/05/2020 5h00 : 20/05/2020 5h15 : 20/05/2020 ĐZ 10 kV lộ 971 TG Cẩm Liên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt nháy lộ 971 TGian Cẩm Liên để cắt CDPĐ 971-7/01Cẩm Thành ( Cải tạo nâng cấp ĐZ 10 kV lên 22 kV

12. Cắt điện từ18/05/2020 6h30 : 18/05/2020 11h00 : 18/05/2020 ĐZ 0,4 kV lộ 2 sau TBA Cẩm Phú 3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển vị trí tụ bù hạ áp ĐZ 0,4kV.Tại cột 2, cột 8 ĐZ 0,4kV lộ 2 sau TBA Cẩm Phú 3.

10. Huyện Bá Thước

1. Cắt điện từ 10h15 : 18/05/2020 11h30 : 18/05/2020 TBA Công ty TNHH đầu tư và xúc tiến thương mại Việt Thái – lộ 373 E9.12. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 3 pha (TBA khách hàng)

2. Cắt điện từ 18/05/2020 7h30 : 18/05/2020 8h30 : 18/05/2020 TBA CTy Cổ phần TĐ Hoàng Anh Thanh Hóa – lộ 373 E9.12. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 3 pha (TBA khách hàng)

3. Cắt điện từ 18/05/2020 14h00 : 18/05/2020 15h00 : 18/05/2020 TBA Ban QLKT Công trình thuỷ lợi – lộ 373 E9.12.(TBA Bơm Cành Nàng) Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 3 pha (TBA khách hàng)

4. Cắt điện từ 18/05/2020 9h00 : 18/05/2020 10h00 : 18/05/2020 TBA Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn – lộ 373 E9.12. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 3 pha (TBA khách hàng)

5. Cắt điện từ 18/05/2020 15h30 : 18/05/2020 17h00 : 18/05/2020 TBA Ban chỉ huy quân sự Huyện Bá Thước – lộ 373 E9.12. Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ định kỳ 3 pha (TBA khách hàng)

11. Huyện Quan Sơn

1. Cắt điện từ 7h30 : 18/05/2020 17h00 : 18/05/2020 TBA Đồng Tâm 3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển tụ bù.cân đảo pha, sử lý tiếp súc ĐZ 0,4KV

2. Cắt điện từ 17/05/2020 7h30 : 17/05/2020 17h00 : 17/05/2020 TBA đồng tâm 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển tụ bù.cân đảo pha, sử lý tiếp súc ĐZ 0,4kv

Loading...