Bí ẩn 7 viên xá lợi được phát hiện trong ţro cốţ một nữ chân tu ở Quảng Ninh

Việc sư cô Huệ Tánh (tại chùa Cái Bầu, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh)

https://phatgiao.org. vn/bi-an-7-vien-xa-loi-duoc-phat-hien-trong-tro-cot-mot-nu-chan-tu-d34147.html#

Loading...