Báo công dâng Bác tại khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Công an Hà Nam dâng hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cục Cảnh s.á.t QLTGTG&THAHS dâng hương tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND
Tại lễ Báo công, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Loading...

Công an tỉnh Thanh Hoá báo công dâng Bác tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Từ năm 1999 đến nay, công an Thanh Hóa có 14 năm được Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ”. Đây là những phần thưởng cao quý, là niềm vinh dự, tự hào và cũng là kết quả cụ thể đạt được trong phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời cũng là tình cảm và những bông hoa tươi thắm mà lực lượng Công an Thanh Hóa thành kính dâng lên Bác kính yêu.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Công an Thanh Hoá đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy – chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm ANTT gắn kết c.h.ặ.t chẽ với pha’t triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm tốt ANTT trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề trọng điểm.

Đấu tranh quyê’t l.i.ệ.t với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, sử dụng v.ũ khi’ nóng gây án, tội phạm hoạt động “tín dụng đen” và các đường dây “M.T” lớn, góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm. Tỷ lệ điều tra, khám pha’ án đạt trên 80%; án rất n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g và đặc biệt n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g đạt 96% trở lên, án g.i.ê’.t người đạt 100%; không để tội phạm hoạt động lộng hành.

Loading...

Trên lĩnh vực công tác quản lý nhà nước về ANTT, ATGT, PCCC và CNCH, lực lượng công an Thanh Hoá đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ nhu cầu chính đáng của nhân dân. Duy trì, xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; góp phầm bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở.

Sau lễ báo công, Đoàn đã thăm quan Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và chùa Tứ Giác nơi pha’t tích 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Phạm Hoà

Loading...
Loading...