Bắc Giang: Xô xát giữa hai nhóm công nhân xây dựng, làm rõ 4 ᵭối ţượng liên quan

Tân Tiến, TP Bắc Giang (Bắc Giang), ngày 27/6

https://tintuc. vn/bac-giang-xo-xat-giua-hai-nhom-cong-nhan-xay-dung-lam-ro-4-doi-tuong-lien-quan-post1748536

Loading...