Bắc Giang: Huyện Lục Nam, Sở Khoa học và Công nghệ dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh

Phối cảnh khu đô thị Lục Nam NewCity, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Hội nghị công bố kết quả khảo sát và xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và các địa phương (DDCI) năm 2019. Theo kết quả này, huyện Lục Nam đứng đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh các địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang đứng đầu trong các cơ quan khối sở, ban, ngành.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang, kết quả khảo sát và xếp hạng chỉ số DDCI năm 2019 của 14 sở, ban, ngành và 10/10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh dựa trên cơ sở tiến hành khảo sát của 1.025 doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Kết quả khảo sát DDCI năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang đứng đầu bảng xếp hạng khối sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh với 79,77 điểm, xếp cuối là Sở Xây dựng với 73,03 điểm. Đối với các địa phương, dẫn đầu là huyện Lục Nam với 75,67 điểm, xếp cuối là huyện Lạng Giang với 64,89 điểm.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Năm 2019 là năm đầu tiên tỉnh Bắc Giang triển khai khảo sát DDCI tại các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Qua khảo sát, thấy rõ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh với các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đã và đang phát huy nhiều hiệu quả tích cực.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ do người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết: Năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chấp thuận nhiệm vụ trọng tâm cho 35 người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương với tổng số 321 nhiệm vụ, được cụ thể hóa thành 1.015 chỉ tiêu. Trong đó, có 992/1.015 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, chiếm 98% tổng số chỉ tiêu đăng ký. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả hoàn thành một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đăng ký như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Lạng Giang, huyện Tân Yên.

Có 23/1.015 chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch, chiếm tỷ lệ 2% tổng số chỉ tiêu. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương có chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch gồm: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Ngoại vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; huyện Yên Dũng; huyện Sơn Động…

https://baoxaydung.com.vn/bac-giang-huyen-luc-nam-so-khoa-hoc-va-cong-nghe-dan-dau-ve-chi-so-nang-luc-canh-tranh-273477.html

Loading...