Bắc Giang chính thức cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2-2020

Thực hiện công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 14-2 về việc kéo dài thời gian nghỉ của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19; tỉnh Bắc Giang tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2-2020 để tránh tiếp xúc chỗ đông người nhằm thực hiện tốt công tác phòng, cḩống dịcḩ bệnḩ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo cho các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học.

Đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục thường xuyên nắm tình hình học sinh, sinh viên, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại cơ sở theo chỉ đạo của UBND tỉnh, có kế hoạch phân công giáo viên trực và giao bài tập cho học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ học.

Học sinh, sinh viên ở Bắc Giang nghỉ học đến hết tháng 2-2020.

Ngay khi UBND tỉnh ban hành công văn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông báo đến các đơn vị trực thuộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, TP tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 17-2 đến hết tháng 2-2020; yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình sức khỏe học sinh với cơ quan y tế địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo trước 15 giờ hằng ngày để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

http://trangtin60.net/bac-giang-chinh-thuc-cho-hoc-sinh-sinh-vien-toan-tinh-tiep-tuc-nghi-hoc-den-het-thang-2-2020/embed/#?secret=h0oXVg6Yuf

Loading...