62 kg pháo ᶇổ trong cửa hàng kinh doanh quần áo

Đội QLTT số 7, Cục QLTT tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Hiệp Hòa đột xuất kiểm tra,

https://www.moit .gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/bac-giang-bat-giu-%C4%91oi-tuong-tang-tru-tren-62-kg-phao-no-trong-cua-hang-kinh-doanh-quan-ao-17683-2801.html

Loading...